“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Asyk bolan gyzlara Maslahat!

+0
Men bu zatlary durmusda bolyan her hili basdan gecirmeler we wakalar barada biraz aytjak we yureklerde duygy doretmek ucin My...dowamy...

Eyjejik Selbim

+0
Selbijanym Towsanjygym miskajygym garasyan her gun sayta girenine okuwdan gelip gujagyma dolanyna sen hakda yatlap her gunde...dowamy...

DÜŞÜNJE.

+1
Buny okap gahar etjekler bar bilýän ters düşünjeliler az däl belki men tersirak düsünýändirin. Bul tema minus bassaňyzam pilý...dowamy...

Makarina joriçkama

+1
Merjen joram doglan günin gutly bolsun gorjegin gowyluk iýjegin süýjilik bolsun jnm uzak we manyly ýaşa aklm ejene kakana wep...dowamy...

Azyrak kelläňizi işlediň... 18+

+1
1. Gyz söýse galyp gider, Oglan söýse alyp gider 2. 5 ýaşly çaga alla dileg etýär Eý, allahym çöregi ýoklara çörek ber S...dowamy...

Meň gybatym etýänlere

+1
Meň gybatym etýänlere Aýdar birje sözüm bar Arkamdan gürleýänçäň Ozal meni ýetip al! Görip bilen niýete Ýetip bilersiň ganym...dowamy...

Meniň suratym

+3
Oglan bilen gyz bir-birini söýýär ekeni! Soň wagty ýetip, oglan hem gulluga gitmeli bolupdur we gulluga baranyndan soň 1 aý g...dowamy...

@Makarina joram uzak ýaşa!

+5
Joralar, dostlar bu gün Merjen joramyzyň doglan güni! Joram men saňa durmuşdaky iň gowy arzuwlary arzuw edýän, birinji bilen...dowamy...
Soňyň barmy jogapsyz söýgi?!
Premium
 AkmyradoffSoft [1m]
 8 gün ozal
 😍 Jahanyň Dälisi 😍

Nägehan elime, alaýsam galam,
Dertlerim götermez bu älem jahan,
Bir sowal gynasa, titreýär tenim
Soňyň barmy, jogapsyz söýgi.

Seniň eliňde, men ýeke oýunjak,
Düşünmedim ýa düşmedim bar zada.
Belki edensiň sen hatda oýunjak,
Maňlaý şeýlemdimi, jogapsyz söýgi.

Gözleriň bilmedim, ne üçin binjalyk,
Özgä ymtylsaň, synamak ne üçin.
Bar günäm seni, söýenim üçin,
Jezaň şumydy, jogapsyz söýgi.

Müň ölüp, müň diri galýaryn ýene,
Kä wagt köýüp, soňra ýanýaryn ýene.
Bu ýürek boýun etmän söýýärin ýene,
Bimähirde biwepa, jogapsyz söýgi.

Garaşmakdan ýadadym, ýüregim weýran,
Gözlerimde ýaş, dilimde arman,
Ine alaýyň, gerek bolsa jan,
Janyma jebirmi, jogapsyz söýgi?!

Awtor: Pälwan Akmyradow


50

11

7

5

0

0

2
Teswirler:
 Premium
 Korolewa [off]
  Солнышка:)
 8 gün ozal

+0

 Premium
 Dalije [off]
  Лучше быть честным врагом,чем фальшивым другом.
 8 gün ozal

+0

Сойгун сону барбир икилик


Premium
Arzuw  (8 gün ozal) 

Dalije, hemme zatdan gowy eken ýekelik

 Premium
 Arzuw [off]
  Zaman hiç bir şeyi düzeltmez sadece üzerini örter
 8 gün ozal

+0

söýgiň soňy bary bir ikilik, hemme zatdan gowy eken ýekelik

 Premium
 Diospyros [off]
  Ýeňiljeginden gorkýan hemişe ýeňilýär
 8 gün ozal

+0

Goşgyň manysy gaty gowy ýone kapiýa dagynyk entek ustunde işlemeli şahyrlar bilen

 Premium
 Diospyros [off]
  Ýeňiljeginden gorkýan hemişe ýeňilýär
 8 gün ozal

+0

Bagysla soygini har eden bolsam,
Bagysla ozgani yar eden bolsam
Dunyani umytsyz dar eden bolsam
Arzuwlaryn arman bolsa bagysla

Bilman sen gownine sallymmy kine
Men soydim ol bolsa soymedi diyme
Bilyan yureginde men baky dine
Ahy-nala cekyan bolsan bagysla

Gozlerin bar duypsiz many ummany
Basardynmy mensiz aglap dinmani
Ikimizin hasratymyz den yaly
Bize dusman gulyan bolsa bagysla

Dogry, yarymgowun, bir ynjykdyryn,
Kate-agras, kate-yeniljekdirin.
Guwandym, guwanyan, guwanjakdyryn,
Goruplerden gabananmy, bagysla?!

Nadeyin, yalnysym bilyan agyry,
Yalnyslar- bagrymy dilyar ahyry.
Sen menin uly bir dunyam ahyry,
Kiceltmage synananmy bagysla?!

Bilyan-a sen, mende uly gowun yok,
Yuregimde cozup bolmaz duwun yok.
Gaharlansam, yazylaryn, sonum yok,
Innirdanmi, igenenmi, bagysla?!

Basarsam, goresip gabahat bilen,
Gelerne garasyp kanagat bilen.
Yuregmi yene-de salam hat bilen,
,,Bagysla!" diyip, iberenmi, bagysla?!


Premium
Arzuw  (8 gün ozal) 

Diospyros, awtory???


Premium
Diospyros  (8 gün ozal) 

Arzuw, nowça öýtýan toçniý bilemok

 Premium
 kapriznaya [off]
  Любить-значит видеть чудо, невидимое для других..
 8 gün ozal

+0

bet, mlds

 Premium
 beautiful [off]
  Durmuşyň her bir pursady mümkinçilik !
 8 gün ozal

+0

mlds gou gosgy eken

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

@Makarina joram uzak ýaşa!


jorammjaann uzak yasha janyn sag omrun uzak bolsun Allajan. yeneki yyllara yetirsin hudayym dineje yylgyryp...dowamy...

Makarina joriçkama


Любимой подруге будет приятно получить в День рождения поздравления. Добрые строки порадуют, зарядят позитивом и приятно удивят...dowamy...

Azyrak kelläňizi işlediň... 18+


Kakamyň žurnallaryndaky gyzlara eşik ber!...dowamy...

Makarina joriçkama


saol gulum aydanyn gelsin...dowamy...

Meniň suratym


hakyndan çykypdyr ...dowamy...
Degişmeler älemi | Meniň suratym
askitom (1 sag ozal)

Meň gybatym etýänlere


Meň gybatym etýänlere Aýdar birje sözüm bar Arkamdan gürleýänçäň Ozal meni ýetip al! ine şu setiri bet bolupdyr ...dowamy...

Meniň suratym


Kimiň gapysyny haýsy niýet bilen kakasaň elbet bir şol niýet bilen seňem gapyňy kakarlar....dowamy...
Degişmeler älemi | Meniň suratym
Abdybay (1 sag ozal)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft