“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

♥♥Söýgi ♥♥✔üçin gerek bolan resmi kagyzlar✔

+0
1) şahsy pasport ,asyl nysgasy 2- sany kopiýasy bilen 2) Zagranniý pasport asyl nysgasy, 2- sany kopiýasy bilen 3) sürjülik...dowamy...

“Söýgi hakda öňem ýazdym kän gezek, Ýene ýazjak öňkülerim az ýaly…”

+0
Rim imperatory II Klaudius ülkesini özüne mahsus zalymlyk bilen dolandyrypdyr. Şeýlebir söweşli gün gelipdir welin, onuň goş...dowamy...

Futbol taryhynyň iň gowy simwolik düzümi Ýazylan

+0
Dünýä belli “France Football” žurnaly ähli döwürleriň iň gowy simwolik ýygyndysyny, ýagny “Ballon d’OR Dream Team”-i mälim et...dowamy...

Klasdaş..

+1
Uly ýola garap dymyp otyryn, Çykyp gyradaky çile klasdaş. Müñ bir gaýgy gama çümüp otyryn, Berlip müñ ham hyýala klasdaş. Bi...dowamy...

Ejelerimiz gadryny bileli, Çünki jennet enelerimiziň aýagynyň astyndadyr!!

+0
Sen bir ýaşyñdakañ aglanyñda ejeñ seni köşeşdirerdi. *Sen iki ýaşyňdakaň ejeñ öz ýanyna çagyrardy, A sen bolsa gaçardyñ. *Sen...dowamy...

Ýene-de ene hakynda.

+0
süýt beren ene gadyrdan gaçýar diýdiler, Sadagaň bolaýyn, ene. Sen hakda ýüz gezek ýazypdym öňem, Ýüz birinji gezek ýazaýyn ý...dowamy...

GMSS men yasamaly

+0
Wagty geler men goz yaslarym akysy yaly Ene-Ata sizem okinip aglarsynyz yatlarsynyz jogap berersiniz belki ana sonda gujak ac...dowamy...

Enem-Atam barka Yetim galdym dowamy

+0
Men yetim dal yetim adyny alan sizin hakyky oglynyz size sorag men etmisim name gerekdal bolsam namcun yaratdynyz dunya wah n...dowamy...
Soygi hadysasy
 Täzeje
 DeSTRoY [off]
 9 gün ozal
 ▶★MARY★CITY★◀

2006-njy yyl gyz 1997 yyl oglana asyk bolup soyupdir oglanyn 2006 yyl jigsem bar

104

25

4

0

0

0

0
Teswirler:
 Özümiziňki
 Makarina [off]
  Sylany sylayan sylamadyga *ikdir diyyan...
 8 gün ozal

+0

indi?

 Premium
 Arzuw [off]
  Aslında onu değil onu sevmeyi sevmiştim...
 8 gün ozal

+0

onnaň biziň dahyl ýerimiz barmy, şular ýaly manysyz mowzuklar açmasana, saýdyňam derejesini kiçeltýäň


Özümiziňki
Makarina  (8 gün ozal) 

Arzuw, aytmasana

 Özümiziňki
 Perhatsabirovv [off]
  I Love You Kerki City!!!
 8 gün ozal

+0

Söýgi bormaý 2006-nji ýyl gyzda(((

 Täzeje
 Kalbynur [off]
  Söýgi oýun däldir synagdyr söýgi
 8 gün ozal

+0

2006 namemish 2007yyllar soyshup.yor how. Biza kicijk wagtymz gonshular bn yaplaryn boyunda palchyk oynayadyk gurjak oynayadyk. A hazirkiler bolsa dine soygi telefon . Umuman gonshysy bn oynaya chaga goremok mena . Meselem iki anyrdaky chagany tansnoklar hazir . Kicijik gyzlar soyshup yor soyyanim tashlady aldandym diyip.


Özümiziňki
Perhatsabirovv  (8 gün ozal) 

Kalbynur, "Söýýänim aldady" - diýýän gyzlaryň söýgüsi bu söýgi däl. Bu Jynsy höwesjeňligini aýyrmak üçin wagtynyň köp böleginiň oglan bilen geçirmegidir!


Täzeje
jQuery  (7 gün ozal) 

Perhatsabirovv, +++

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

GMSS men yasamaly


Janynyz sagbolsa bayam bolarsynyz nesip bolsa gynanman esasy dine jan saglykdyr...dowamy...
Erkin mowzuklar | GMSS men yasamaly
beautiful (1 sag ozal)

Klasdaş..


Klasdaşlary ýada saldyň sena...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Klasdaş..
Diospyros (7 sag ozal)

Enem-Atam barka Yetim galdym


Ay sony gowy bolup gider olaram yatlayandyr eje-kaka hic yerede gitmez perzendini taslap bir gun dolanar senin yanyna esasan sabyrly bol hemme za...dowamy...

goşgular


Elbetde haladyk bular yaly gosgyny halaman bolarmy...dowamy...

Goşgy...


++++++ine menden sunca plyus...dowamy...

Seni ilkinji söýen adam kim?


Soygi bu uly guycli duygy onda-da ene-atanyn perzendine bolan soygusi yaly guycli soygi yokdur...dowamy...

Aýralyk


Waheyyyyy...dowamy...
Erkin mowzuklar | Aýralyk
Olya (8 sag ozal)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

AkmyradoffSoft