Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Awatarlar öçüriler #yeketak

+1
Essalowmaleýkum hormatly YekeTak.Ru agzalary! Ýakynda profiliňizi awatar suratlary öçüriler! Anyk wagty belli däl. Sebäp?! S...dowamy...

Haysy yigdi soymeli?

+1
Diyarler soyginin yokdur serhedi, Nace soysen sonca soyup yormeli, Gyz yurekden soyse soyerle welin Yigdin soyyanini nirden b...dowamy...

Sorag?!

+0
aýdaly, meselem: bir oglan gyzy janyndan hem eý görüp söýýär. Ol gyzyň söýgülisi bar, ýakyn gardaşlaryndan. Ýöne oglan söýgül...dowamy...

Aýralyk

+4
Sen gitdiň, men senden galdym aýrylyp, Gör, indi men nirde, sen nirde galdyň. Aýdym aýdar aramyzda aýralyk, Diňlemeli boldum,...dowamy...

Men saňa şeýle bir goşgy ýazmakçy

+0
Men saňa şeýle bir goşgy ýazmakçy, Duýgularmy eýlä-beýlä düňderip. Meniň ol goşgymy okap otyrkaň, Goý, bilmesin hiç kim seni...dowamy...

Seyle ýigit aslyyetde barmyka

+3
Akyl oy pikirden Allam gandyran Seyle ýigit aslyyetde barmyka Allama bergisin birme bir beren Seyle ýigit aslyyetde barmyk...dowamy...

Küýsediňmi?!

+2
Küýsediňmi?! Şowhunyndan galyp goja dünýäniñ, Kalbyña teselli saz küýsediñmi? Gözleñ deý saralyp şahadan tänen, Yaprakl...dowamy...

Ýürekdeş

+13
Isle söýýän diý, isle ýürekdeş, Ýöne bolmasyn aramyz daş. Isle ýoldaş bol, isle ömürdeş, Men seni saýladym bolaý ýürekdeş....dowamy...
Uzyn atly
 Täzeje
 DeSTRoY [off]
 9 gün ozal
 ▶★MARY★CITY★◀

Salamalikum Durdypolat aga Walikumessalam inim onatmy howa aydyp otyr sen kimlerden borsyna?Men Berdimyradyn ogly Geldimyradyn agtygy Oglanmyradyn insi dur how bey diyip kellani bulasdyrman Sony gosylmalylardan diysen bolmadymy

36

4

0

0

0

0

0
Teswirler:
Mowzukda teswirler ýok! Siz ilkinji bolup teswir ýazyň!
Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Rap alemi


Mena rep dinlemani halamok...dowamy...
Türkmen saz sungaty | Rap alemi
Olya (1 sag ozal)

Sorag?


Hey bir ene ata perzendini soymezmi olaram oz cagasyny ilden kem etmejek bolup isleya ol cagasyny taslap giden hasaplanmaya...dowamy...
Erkin mowzuklar | Sorag?
Olya (1 sag ozal)

Ýürekdeş


Gowja yazylypdyr mlds...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

AkmyradoffSoft