“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

♥♥Söýgi ♥♥✔üçin gerek bolan resmi kagyzlar✔

+0
1) şahsy pasport ,asyl nysgasy 2- sany kopiýasy bilen 2) Zagranniý pasport asyl nysgasy, 2- sany kopiýasy bilen 3) sürjülik...dowamy...

“Söýgi hakda öňem ýazdym kän gezek, Ýene ýazjak öňkülerim az ýaly…”

+0
Rim imperatory II Klaudius ülkesini özüne mahsus zalymlyk bilen dolandyrypdyr. Şeýlebir söweşli gün gelipdir welin, onuň goş...dowamy...

Futbol taryhynyň iň gowy simwolik düzümi Ýazylan

+0
Dünýä belli “France Football” žurnaly ähli döwürleriň iň gowy simwolik ýygyndysyny, ýagny “Ballon d’OR Dream Team”-i mälim et...dowamy...

Klasdaş..

+1
Uly ýola garap dymyp otyryn, Çykyp gyradaky çile klasdaş. Müñ bir gaýgy gama çümüp otyryn, Berlip müñ ham hyýala klasdaş. Bi...dowamy...

Ejelerimiz gadryny bileli, Çünki jennet enelerimiziň aýagynyň astyndadyr!!

+0
Sen bir ýaşyñdakañ aglanyñda ejeñ seni köşeşdirerdi. *Sen iki ýaşyňdakaň ejeñ öz ýanyna çagyrardy, A sen bolsa gaçardyñ. *Sen...dowamy...

Ýene-de ene hakynda.

+0
süýt beren ene gadyrdan gaçýar diýdiler, Sadagaň bolaýyn, ene. Sen hakda ýüz gezek ýazypdym öňem, Ýüz birinji gezek ýazaýyn ý...dowamy...

GMSS men yasamaly

+0
Wagty geler men goz yaslarym akysy yaly Ene-Ata sizem okinip aglarsynyz yatlarsynyz jogap berersiniz belki ana sonda gujak ac...dowamy...

Enem-Atam barka Yetim galdym dowamy

+0
Men yetim dal yetim adyny alan sizin hakyky oglynyz size sorag men etmisim name gerekdal bolsam namcun yaratdynyz dunya wah n...dowamy...
M_blaze soymeyan indi seni
Premium
 Dalije [off]
 13 gün ozal
 Лучше быть честным врагом,чем фальшивым другом.

Men bu aydymy dine sen ucin yazdym
Sen hakda yazdym sul aydymy gowja dinle biwepa
Sen name ucin meni soymedigni blmk
Men soygum.sana azlyk etdimi onu blmk
Yone bilyan yeke zady sen bayyn ogluny soydun.

Ejizleme indi bagysla diyme
Ejizleme indi soyyan diyme
Yeke aglanok seret menem aglayan
Men aglayan yone seni soyenim ucin

Biwepa bolma gyz biwepa bolma
Yalwarardym sana soyemde soy senem
Diyerdin soygune bolmaryn biwepa
Hany nirede yarym nirede sozlerin

Seydip alladyn senem allanarsyn
Jan allam hemme zat hasaply bolsady
Men gorenje gunum olamdy gorsedi
Gorersin biwepa gorersin soz beryan

Onler hezildi wah yatlasan gecmisi
Eden gunam yok name eden etmisim
Gitdina biwepa soyup sen baskasyn
Soyenin soymesin agladyp taslasyn

Soymeyan seni soymeyan ynanay
Soyme meni soyme meni
Soymeyan seni soymeyan ynanay
Soyme meni soyme meni


Indi sorayalar biwepa
Sol gyz seni name ucin soymedi diyip sorag beryaler
Yone men o soragyn.jogabyna ozum soymedim diyyan
Aslynda sen meni soymedin biwepa
Men seni yurekden soydum
Sen soymedin meni
Indam unutmayan.seni biwepa
Unutmayan seni
Sen soymedin.meni biwepaaaaa


Bileje yorardik bagt yol kocani
Arzuw ederdin her gezek gecende
Yone arzuwyn men bilen dal eken
Kim bn kim ucin edipdin biwepa


30dekabr yetdi kuysedim
Hany ol ellerin nirede gujagyn
Gar yagypdy yatla sen sol gunleri
Gecdi biwepa gecdile ol gunler

Seylebir garasdym gidende sana
Sen gidenson men hickimi soymedim
Gurle gadyrsyz sen kimi soydun
Soyenin taslasyn ajy yas bn

Gitdina yurekde goyup yarany
Berip gitdina men omrume awy
Soymeyan hic kimi bir kopuk bary
Soyyan diymage yuregim.yaraly

Soymeyan seni soymeyan ynanay
Soyme meni soyme meni
Soyme meni........ 


41

6

1

3

0

0

0
Teswirler:
 Täzeje
 dreamer_006 [off]
 12 gün ozal

+0

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

GMSS men yasamaly


Janynyz sagbolsa bayam bolarsynyz nesip bolsa gynanman esasy dine jan saglykdyr...dowamy...
Erkin mowzuklar | GMSS men yasamaly
beautiful (1 sag ozal)

Klasdaş..


Klasdaşlary ýada saldyň sena...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Klasdaş..
Diospyros (6 sag ozal)

Enem-Atam barka Yetim galdym


Ay sony gowy bolup gider olaram yatlayandyr eje-kaka hic yerede gitmez perzendini taslap bir gun dolanar senin yanyna esasan sabyrly bol hemme za...dowamy...

goşgular


Elbetde haladyk bular yaly gosgyny halaman bolarmy...dowamy...

Goşgy...


++++++ine menden sunca plyus...dowamy...

Seni ilkinji söýen adam kim?


Soygi bu uly guycli duygy onda-da ene-atanyn perzendine bolan soygusi yaly guycli soygi yokdur...dowamy...

Aýralyk


Waheyyyyy...dowamy...
Erkin mowzuklar | Aýralyk
Olya (8 sag ozal)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

AkmyradoffSoft