“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

###

+0
Name ucun men arzuwlamma yetip bilemokkam? Yetip bilmejek arzuwlammy edyakam...dowamy...

Kowup Bilmersin

+6
Sen meni hic hacan kowup bilmersin Men bir allabahar-mortiti gelen Hazir men erkime mayyldyr barlyk Aklyny casyrar serhos pos...dowamy...

 💘I LOVE YOU💘Я ТЕБЯ  ЛЮБЛЮ 💘SENI SEVIYORUM💘

+7
Bar arzuwym senin bilen bolmakdyr sen yanyndan ayrylasym gelenok dunya yan salyjy owazym bilen diyesim gelyar sana I LOVE YOU...dowamy...

(Charli Chaplin)

+2
Şu Gun Ýylgyr. Ertir Agla (Şuny Her Gun Oka) Hemekisiden birbilen teswire garasyan...dowamy...

Ajy durmus

+1
Iller Şu Wagt Öz Söýgülsiniñ Gujagynda Otyr Men Bolsa YekeTak.ru da Otyrn Hemekisiden bir bilen teswire garasyan...dowamy...

Hakyky Durmus

+1
Bolar-Bolmaz zatlara gulmek bu men oz saylawumdy. Yogsam Bu Durmusda Hic Birzadyn Gulkunc Daldigini Menem Bilyan:'( Herkimde...dowamy...

Gosgy N4

+2
Akmaklar soyyarler owadan gyzy Owadanlyk daldir soygun lezzeti Sadalar mydama soyyar sadany Cunki sadalykdyr soygin lezzeti...dowamy...

Gosgy N3

+1
Men seni soyaydim soydim oydyan Sonky gunler mana bir zada bolyar Begenmesiz zada begenip yorin Hemem sahel zada keypim bozul...dowamy...
Türkmenistanda işleýän VPN!
Premium
 AkmyradoffSoft [10s]
 5 aý ozal
 😍 Jahanyň Dälisi 😍

Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Türkmenistanda vk.com, ok.ru, instagram.com, youtube.com w.ş.m sosýal ulgamlara girmek üçin gowy işleýän VPN-i siz bilen paýlaşýaryn!
VPN-i mowzugyň 1-nji teswirine birikdirilen faýldan indirip(ýükläp) bilersiňiz!
VPN 100% işleýär.


760

27

1

1

0

0

0
Teswirler:
 Premium
 AkmyradoffSoft [10s]
  😍 Jahanyň Dälisi 😍
 5 aý ozal

+0

VPN Proxy indirip(ýükläp) bilersiňiz! Hemmä üstünlik
Link: files/forum/vpn_proxy.apk | 6,5MB


Premium
Nowcha  (5 aý ozal) 

Bk açsa gerek maňa


Premium
Nowcha  (5 aý ozal) 

Bk açsa gerek maňa


Premium
Nowcha  (5 aý ozal) 

Bk açsa gerek maňa


Premium
Nowcha  (5 aý ozal) 

Bk açsa gerek maňa


Täzeje
 (5 aý ozal) 

Yuklap bolmady sahsyma goyverip bilyanizmi


Premium
AkmyradoffSoft [10s] (5 aý ozal) 

ok, häzir


Täzeje
 (5 aý ozal) 

Garasyan


Täzeje
 (5 aý ozal) 

Suratynam goysanz gowy bolardy


Täzeje
Gugokhan  (5 aý ozal) 

yalnyslyk


Premium
Arslanalayew  (5 aý ozal) 

yuklap bolanok suratyny ugradayn ya shahsym da yazayyn

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

###


Sen yeke dal. Adamyn tebigatynda bar bolaymasa Yetip bilmejek arzuwlary etmek "Olmayacak dugaya Amin"diyoruz iste biz insan milleti...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
yyldyz (26 sek ozal)

###


şonuň üçin edip biläýjek işiň etmeli, bolly?!...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
AkmyradoffSoft (4 min ozal)

###


arzuwlaryňa ýetip bilmeýän bir sen däl, ýetip bilmejek arzuwlaryň edýänem ýeke sen däl...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
Arzuw (6 min ozal)

Kowup Bilmersin


awtory kim?? özä goşgy welin onam bölüp goýmaly däldä...dowamy...
Erkin mowzuklar | Kowup Bilmersin
Arzuw (29 min ozal)

Gabanýan...


Şu goşgyny nireden aldyňyz?? ...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gabanýan...
Betjee (50 min ozal)

Kowup Bilmersin


Bett bolupdyr...dowamy...
Erkin mowzuklar | Kowup Bilmersin
Habib (58 min ozal)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft