“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

♥♥Söýgi ♥♥✔üçin gerek bolan resmi kagyzlar✔

+1
1) şahsy pasport ,asyl nysgasy 2- sany kopiýasy bilen 2) Zagranniý pasport asyl nysgasy, 2- sany kopiýasy bilen 3) sürjülik...dowamy...

“Söýgi hakda öňem ýazdym kän gezek, Ýene ýazjak öňkülerim az ýaly…”

+0
Rim imperatory II Klaudius ülkesini özüne mahsus zalymlyk bilen dolandyrypdyr. Şeýlebir söweşli gün gelipdir welin, onuň goş...dowamy...

Futbol taryhynyň iň gowy simwolik düzümi Ýazylan

+0
Dünýä belli “France Football” žurnaly ähli döwürleriň iň gowy simwolik ýygyndysyny, ýagny “Ballon d’OR Dream Team”-i mälim et...dowamy...

Klasdaş..

+1
Uly ýola garap dymyp otyryn, Çykyp gyradaky çile klasdaş. Müñ bir gaýgy gama çümüp otyryn, Berlip müñ ham hyýala klasdaş. Bi...dowamy...

Ejelerimiz gadryny bileli, Çünki jennet enelerimiziň aýagynyň astyndadyr!!

+1
Sen bir ýaşyñdakañ aglanyñda ejeñ seni köşeşdirerdi. *Sen iki ýaşyňdakaň ejeñ öz ýanyna çagyrardy, A sen bolsa gaçardyñ. *Sen...dowamy...

Ýene-de ene hakynda.

+0
süýt beren ene gadyrdan gaçýar diýdiler, Sadagaň bolaýyn, ene. Sen hakda ýüz gezek ýazypdym öňem, Ýüz birinji gezek ýazaýyn ý...dowamy...

GMSS men yasamaly

+0
Wagty geler men goz yaslarym akysy yaly Ene-Ata sizem okinip aglarsynyz yatlarsynyz jogap berersiniz belki ana sonda gujak ac...dowamy...

Enem-Atam barka Yetim galdym dowamy

+0
Men yetim dal yetim adyny alan sizin hakyky oglynyz size sorag men etmisim name gerekdal bolsam namcun yaratdynyz dunya wah n...dowamy...
Sen gitdiň
 Täzeje
 Nowcha [off]
 5 aý ozal
 ★Özüm bilýän★

Sen gitdin,sessizje agladyp meni,
Gozlerime gussa cokdi birkemsiz
Nadip,yuregimden sograyyn seni,
Nadip otureyin gunlerim Sensiz.

Sen gitdin,egildi bu basym asak,
Dunya yuzi bosan yaly gorundi.
Syrly yatlamalar gije yatyrman,
Leśger tartyp,men ustume surundi.

Sen gitdin,yuregim uzulen yaly,
Kemsidilen yaly yanlyz agladym.
Kirpiklerme hunji duzulen yaly,
Men bitakat yuregimi dagladym.

Sen gitdin,hic zady malim etmedin,
Goya, kimdir biri salan dek aly,
Men gitmedim, sen dunyanden gitmedim,
Bilyan geljegini gidisin yaly...


127

12

5

4

0

0

0
Teswirler:
 Premium
 AkmyradoffSoft [off]
  Saýtdan tizlik bn peýdalan! Premium hasap al ❤️
 5 aý ozal

+0

gaty gowy goşgy minnetdar


Täzeje
 (5 aý ozal) 

Gou gosgy sagbol


Täzeje
Yalta  (5 aý ozal) 

gowy gosgy eken

 Täzeje
 Sewa [off]
  Soygä -ynamym gaçdy
 5 aý ozal

+2

Gowy ýazylypdyr

 Täzeje
 VipMan [off]
 5 aý ozal

+1

Örän gowy bolupdyr, sagbol ýetireniňe

 Täzeje
 badgirl [off]
  Meniň söýgülime taý ýok
 5 aý ozal

+1

gaty gowy gosgy eken awtoryny bilyan bolsan yazaysan kimdigini

 Gerekli
 Allaberdi [off]
  ALEM.SU - Seniñ Älemiñ!!!
 4 aý ozal

+0

Nowçaşkam awtoryny ýazmany öwrenäý indi senem

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

GMSS men yasamaly


Janynyz sagbolsa bayam bolarsynyz nesip bolsa gynanman esasy dine jan saglykdyr...dowamy...
Erkin mowzuklar | GMSS men yasamaly
beautiful (2 sag ozal)

Klasdaş..


Klasdaşlary ýada saldyň sena...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Klasdaş..
Diospyros (8 sag ozal)

Enem-Atam barka Yetim galdym


Ay sony gowy bolup gider olaram yatlayandyr eje-kaka hic yerede gitmez perzendini taslap bir gun dolanar senin yanyna esasan sabyrly bol hemme za...dowamy...

goşgular


Elbetde haladyk bular yaly gosgyny halaman bolarmy...dowamy...

Goşgy...


++++++ine menden sunca plyus...dowamy...

Seni ilkinji söýen adam kim?


Soygi bu uly guycli duygy onda-da ene-atanyn perzendine bolan soygusi yaly guycli soygi yokdur...dowamy...

Aýralyk


Waheyyyyy...dowamy...
Erkin mowzuklar | Aýralyk
Olya (9 sag ozal)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

AkmyradoffSoft