Içeri gir Agza bol

REKLAMA
Soňky mowzuklar

Pul gazanmak

+0
Salam doslar.Hemme kisi hem gosmaca girdeyji etmegi halaya dogrumy onda men sizi sul asakdaky sayta cagyryaryn.ilki girende r...dowamy...
HAKYKAT (Şugün, 12:17) okaldy (9) teswirler (0)

8-Mart Baýramyňyz Bilen!

+2
Ähliňize salam! Gelin-gyzlarmyzy 8-mart baýramy bilen, tüýs ýürekden gutlaýaryn! Ähli zenanlarmyz, gelin-gyzlarmyz uzak ýaşas...dowamy...
ZET-PRO2003 (Şugün, 06:26) okaldy (19) teswirler (3)

8 nji mart

+0
Oglanlaň dymýan Güni🙎♂️ Gyzlaryň gülýän Güni🙆 Öň ol Seni Söýýän Bolsa😍 Bu gün oň Soýýan Güni😹 Şemleň ýakylýan Güni🕯 Sowgat d...dowamy...
BezZzaT (Şugün, 00:11) okaldy (17) teswirler (0)

Mähriban gyzlarmyzyň 8-nji mart baýramyny gutlaýaryn!

+2
Salam saýtymyzdaky mähriban aýal gyzlar! Sizi ýetip gelen 8-nji mart Halkata Zenanlar güniňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!...dowamy...
Dowletow (Düýn, 23:27) okaldy (13) teswirler (2)

8-nji mart

+1
Hemmäňize salam! Gelin-gyzlar siziň 8-bji mart baýramyňyz bn tüýs ýürekden gutlaýaryn! Hemmäňiziň janyňyz, sag ömrüňiz uzak,...dowamy...
Aylaram (Düýn, 22:33) okaldy (17) teswirler (2)

Söhbet Döwletow ,,Doganlar!''

+2
Hiç kim meniň gören günüm görmesin, Günde aglap, günde men deý ölmesin, Meniň ýaly gysga döwran sürmesin, Allam sizi bagtly e...dowamy...
Dowletow (Düýn, 21:53) okaldy (20) teswirler (4)

Kimler.Bar - Kimler baraý?

+0
Salam! Men sizleri https://kimler.bar saýtyna çagyrýaryn!...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 08:53) okaldy (36) teswirler (3)

8-nji mart

+1
Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Saýtymyzyň aýal-gyzlaryny ýetip gelýän 8-nji Mart baýramy bilen, saýt administrasiýasynyň a...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 07:01) okaldy (34) teswirler (4)
Parasatly pikirler #hepdelik.
 Täzeje
 Ganhor [off]
 23.02.2021 / 04:28
 KÖTI OLMA ÜZÜLÜRSÜN,ÇOKTA IYI OLMA EZILERSIN..

Hatda çagalar babatda-da dogryçyllygy elden bermegin.Bir zada wada berip,sözüñ yzynda tapylmasañ oña yalançylygy öwretdigiñ bolar
Talmud
***
Berlen sowal barada däl-de näme üçin soralandygy barada oylan.Shony anyklap bilseñ,nähili jogap gaytarmalydygyny-da bilersiñ
Maksim Gorkiy
***
Atañ-eneñe nähili hormat goysañ öz cagalaryñdanam shoña garashyber.
Pittak
***
Serhoshluk meyletin dalliremekdir.
Serwantes
***
Asha serhosh bolan adam hiç syr saklamaz
Seneka
***
Gaytalamak ylmyñ atasydyr döredijiligiñ bolsa ganym dushmandyr.
Leonid Martynov
***
Sungat adamlary birleshdirmegiñ bir serishdesidir.
Lev Tolstoy.
***
Näce adam bar bolsa shonca durli pikir bar
Terensiy

Her yerden gozlap toplap tayyarlan:Orazov_Parahat


34

6

3

2

0

0

0
Teswirler:
 Öwreniji
 Ayperi [off]
 23.02.2021 / 08:44

+0

Hak aýdylan jümleler

 Özümiziňki
 Korolewa [off]
  Солнышка:)
 23.02.2021 / 08:50

+0

Berlen sowal barada däl-de näme üçin soralandygy barada oylan.Shony anyklap bilseñ,nähili jogap gaytarmalydygyny-da bilersiñ
Maksim Gorkiy

 Özümiziňki
 Betjee [off]
  Bagyşlamak aňsat täzeden ynanmak kyn!!!
 24.02.2021 / 13:25

+0

Asha serhosh bolan adam hiç syr saklamaz
Seneka

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

8-nji mart


Sos joram senkem gutly bolsun ...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart
yomut (Şugün, 16:19)

8-nji mart


Way sagbolun...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart :)
yomut (Şugün, 16:10)

8-nji mart


Sag boluň gutlanynyza, Menem gutlaýan hemmäňizi, bahar bägülleri ýaly owadan boluň, ýöne hiç haçan solmaň zenanlar ...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart
Betjee (Şugün, 09:27)

Söhbet Döwletow ,,Doganlar!''


nm boldy beýle???? gowy goşgy eken ...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

By ZET-PRO2003