Içeri gir Agza bol

REKLAMA
Soňky mowzuklar

Pul gazanmak

+0
Salam doslar.Hemme kisi hem gosmaca girdeyji etmegi halaya dogrumy onda men sizi sul asakdaky sayta cagyryaryn.ilki girende r...dowamy...
HAKYKAT (Şugün, 12:17) okaldy (9) teswirler (0)

8-Mart Baýramyňyz Bilen!

+2
Ähliňize salam! Gelin-gyzlarmyzy 8-mart baýramy bilen, tüýs ýürekden gutlaýaryn! Ähli zenanlarmyz, gelin-gyzlarmyz uzak ýaşas...dowamy...
ZET-PRO2003 (Şugün, 06:26) okaldy (19) teswirler (3)

8 nji mart

+0
Oglanlaň dymýan Güni🙎♂️ Gyzlaryň gülýän Güni🙆 Öň ol Seni Söýýän Bolsa😍 Bu gün oň Soýýan Güni😹 Şemleň ýakylýan Güni🕯 Sowgat d...dowamy...
BezZzaT (Şugün, 00:11) okaldy (17) teswirler (0)

Mähriban gyzlarmyzyň 8-nji mart baýramyny gutlaýaryn!

+2
Salam saýtymyzdaky mähriban aýal gyzlar! Sizi ýetip gelen 8-nji mart Halkata Zenanlar güniňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!...dowamy...
Dowletow (Düýn, 23:27) okaldy (13) teswirler (2)

8-nji mart

+1
Hemmäňize salam! Gelin-gyzlar siziň 8-bji mart baýramyňyz bn tüýs ýürekden gutlaýaryn! Hemmäňiziň janyňyz, sag ömrüňiz uzak,...dowamy...
Aylaram (Düýn, 22:33) okaldy (17) teswirler (2)

Söhbet Döwletow ,,Doganlar!''

+2
Hiç kim meniň gören günüm görmesin, Günde aglap, günde men deý ölmesin, Meniň ýaly gysga döwran sürmesin, Allam sizi bagtly e...dowamy...
Dowletow (Düýn, 21:53) okaldy (20) teswirler (4)

Kimler.Bar - Kimler baraý?

+0
Salam! Men sizleri https://kimler.bar saýtyna çagyrýaryn!...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 08:53) okaldy (36) teswirler (3)

8-nji mart

+1
Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Saýtymyzyň aýal-gyzlaryny ýetip gelýän 8-nji Mart baýramy bilen, saýt administrasiýasynyň a...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 07:01) okaldy (34) teswirler (4)
ATA PENDI
 Öwreniji
 Ayperi [off]
 23.02.2021 / 01:25

Oglum, owal-başda ýagty jahanda,
Hoşniýetli pälden döwlet taparsyň.
Jahyl çykan wagtyň gülüp bakanda
Daş ýaran ykbaldan döwlet taparsyň.

Herne durmuş ýoly belentli-pesli,
Kim öňe okgunly, kim yza tesdi,
Ylym dünýäsine bolsaň höwesli,
Şol kämil menzilden döwlet taparsyň.

Araňyzda aga-gara çäk bolsa,
Hatarňyzda tamdyr ýeke-täk bolsa,
Matlabyňyz gunduz gar deý päk bolsa,
Ýagşy oý-hyýaldan döwlet taparsyň.

Gursagyňa iman nurun büret-de,
Köňülde - il, Watan bolsun ýürekde,
Bagt gämiňi yşk deňzinde kürekle,
Gaýda synmaz saldan döwlet taparsyň.

Ata pendin alsaň, ojagyň - aman,
Ene pendin alsaň, bu jahan - aman,
Hiç kişiň deňinden geçme bisalam,
Şeýle hal-ahwaldan döwlet taparsyň.

Gözýetimiň giňäp, düşünjäň artyp,
Özüňi hiç kimden saýmagyn artyk,
Ýagşyny ýaý, ýörme ýamany aýdyp,
Haky sözlän dilden döwlet taparsyň.

Akmyrat Rejebow


20

5

2

1

0

0

1
Teswirler:
 Täzeje
 GMSS [off]
  ☆★☆V.i.P☆★☆
 23.02.2021 / 01:45

+1

 Täzeje
 Ganhor [off]
  KÖTI OLMA ÜZÜLÜRSÜN,ÇOKTA IYI OLMA EZILERSIN..
 23.02.2021 / 05:26

+0

Ata pendin alsañ ojagyñ-aman
Ene pendin alsañ bu jahan-aman.
Hiç kimiñ deñinden geçme bisalam
Sheyle hal-ahwaldan dowlet taparsyñ.


Öwreniji
Ayperi  (23.02.2021 / 06:14) 

Ganhor, +++

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

8-nji mart


Sos joram senkem gutly bolsun ...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart
yomut (Şugün, 16:19)

8-nji mart


Way sagbolun...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart :)
yomut (Şugün, 16:10)

8-nji mart


Sag boluň gutlanynyza, Menem gutlaýan hemmäňizi, bahar bägülleri ýaly owadan boluň, ýöne hiç haçan solmaň zenanlar ...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart
Betjee (Şugün, 09:27)

Söhbet Döwletow ,,Doganlar!''


nm boldy beýle???? gowy goşgy eken ...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

By ZET-PRO2003