Içeri gir Agza bol

REKLAMA
Soňky mowzuklar

Pul gazanmak

+0
Salam doslar.Hemme kisi hem gosmaca girdeyji etmegi halaya dogrumy onda men sizi sul asakdaky sayta cagyryaryn.ilki girende r...dowamy...
HAKYKAT (Şugün, 12:17) okaldy (9) teswirler (0)

8-Mart Baýramyňyz Bilen!

+2
Ähliňize salam! Gelin-gyzlarmyzy 8-mart baýramy bilen, tüýs ýürekden gutlaýaryn! Ähli zenanlarmyz, gelin-gyzlarmyz uzak ýaşas...dowamy...
ZET-PRO2003 (Şugün, 06:26) okaldy (19) teswirler (3)

8 nji mart

+0
Oglanlaň dymýan Güni🙎♂️ Gyzlaryň gülýän Güni🙆 Öň ol Seni Söýýän Bolsa😍 Bu gün oň Soýýan Güni😹 Şemleň ýakylýan Güni🕯 Sowgat d...dowamy...
BezZzaT (Şugün, 00:11) okaldy (17) teswirler (0)

Mähriban gyzlarmyzyň 8-nji mart baýramyny gutlaýaryn!

+2
Salam saýtymyzdaky mähriban aýal gyzlar! Sizi ýetip gelen 8-nji mart Halkata Zenanlar güniňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!...dowamy...
Dowletow (Düýn, 23:27) okaldy (13) teswirler (2)

8-nji mart

+1
Hemmäňize salam! Gelin-gyzlar siziň 8-bji mart baýramyňyz bn tüýs ýürekden gutlaýaryn! Hemmäňiziň janyňyz, sag ömrüňiz uzak,...dowamy...
Aylaram (Düýn, 22:33) okaldy (17) teswirler (2)

Söhbet Döwletow ,,Doganlar!''

+2
Hiç kim meniň gören günüm görmesin, Günde aglap, günde men deý ölmesin, Meniň ýaly gysga döwran sürmesin, Allam sizi bagtly e...dowamy...
Dowletow (Düýn, 21:53) okaldy (20) teswirler (4)

Kimler.Bar - Kimler baraý?

+0
Salam! Men sizleri https://kimler.bar saýtyna çagyrýaryn!...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 08:53) okaldy (36) teswirler (3)

8-nji mart

+1
Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Saýtymyzyň aýal-gyzlaryny ýetip gelýän 8-nji Mart baýramy bilen, saýt administrasiýasynyň a...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 07:01) okaldy (34) teswirler (4)
Hepdäniň iň aktiw agzasy bäsleşigi!
Premium
 ZET-PRO2003 [off]
 22.02.2021 / 03:57
 I love programming...

Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Biz sizi 22.02.2021-28.02.2021 senelerde bolup geşjek Hepdäniň iň aktiw agzasy bäsleşigine çagyrýarys! Bäsleşik we şertleri hakda aşakda doly maglumat alyp bilersiňiz!

1. Bäsleşige islendik YekeTak.Ru agzasy gatnaşyp bilýär.
2. Bäsleşige gatnaşmak üçin, şu mowzuga +Like goýýaňyz we mowzuk hakda pikiriňizi #hepdelik heştegi bilen ýazýaňyz!
3. Bäsleşikde diňeje 4 agza ýeňiji bolup biler!
4. Ähli hepdelik hasaplamalar, awto anyklanylýar(Medallar bölümde).
5. Iň aktiw hepdelik teswirçi, mowzukçy, onlaýn, pikirçi ugrlarynda ýeňijiler bolup biler!
6. Ýeňijilere gymmat baha sowgatlar beriler!


Ýeňijiler üçin sowgatlar:

Hepdelik Onlaýn üçin:
Tmcell 20TMT, saýt hasabyna 20TMT, 1000 ball

Hepdelik Mowzukçy üçin:
Tmcell 10TMT, saýt hasabyna 10TMT, 1000 ball

Hepdelik Teswirçi üçin:
Tmcell 5TMT, saýt hasabyna 5TMT, 500 ball

Hepdelik Pikirçi üçin:
Tmcell 5TMT, saýt hasabyna 5TMT, 500 ball

Ähli gatnaşyjylara üstünlik arzuw etýärin!

Hormat bilen, YekeTak.Ru Administrasiýasy!


665

51

15

19

1

1

4
Teswirler:
 Premium
 Diospyros [off]
  Золотое правило: у кого золото, у того и правила
 22.02.2021 / 06:37

+1

#hepdelik heştegi

Mowzugy goýsam iň.kop mowzuk açanýa iň kop teswirça men bolýan
1) 42 bölek kör soýgi
2) 12 bölek Hudaýsyzlar
3) 11,bölek Gara bägüller
4) 11 bölek Muň bir gije
5) 6 bölek Mawjuda
We ş.m:


Premium
ZET-PRO2003  (22.02.2021 / 07:38) 

Diospyros, haha, daýawa siz gelneje


Gerekli
Arzuw  (22.02.2021 / 08:31) 

Diospyros, beýtmäweri


Täzeje
turkmen96  (22.02.2021 / 10:25) 

Diospyros, "Otludaky dususyk" hem sizinkidami?

 Premium
 Doxxim [off]
  мєη ѕєη gσzĻєηηє αѕнук
 22.02.2021 / 08:25

+0

#hepdelik gaty gowy

 Gerekli
 Arzuw [off]
  Aslında yüksekten değil, düşmekten korkuyoruz..!
 22.02.2021 / 08:31

+0

#gatnaşmaly hökman, hemme agzalara üstünlik !

 Özümiziňki
 Korolewa [off]
  Солнышка:)
 22.02.2021 / 09:07

+0

#hepdelik gowy bolupdyr

 Täzeje
 HAKYKAT [off]
  Meninki bolmasanam Bagtly bol PERİSDAM...
 22.02.2021 / 09:42

+0

#hepdelik

 Gerekli
 BezZzaT [off]
  Ýaş reper Guduz.
 22.02.2021 / 09:52

+0

#hepdelikde hemmanize ustunlik dostlar

 Özümiziňki
 Perhatsabirovv [off]
  Düşünersiň, düşünjäň düşünjäm bilen deň bolanda!
 22.02.2021 / 10:54

+1

#Hemmäñize üstünlik. Talyplarda utdyk bu ýerde hem utarys


Gerekli
BezZzaT  (22.02.2021 / 11:36) 

Perhatsabirovv, talyplarda nam boldy dos namede utduñ


Özümiziňki
Perhatsabirovv  (22.02.2021 / 12:24) 

BezZzaT, #Talypçy diýen bäsleşigi gurnapdy Pälwan ana şonda


Gerekli
BezZzaT  (22.02.2021 / 12:33) 

Perhatsabirovv, Him saytymyz gun gunden osup barya

 Täzeje
 e_wa05 [off]
  Вечно Недовольная Девочка ♥
 22.02.2021 / 20:19

+0

#Vsem udaci

 Premium
 GULSHAT [off]
  *owadanlyk yüzde däl.yürekde bolmaly!*
 22.02.2021 / 20:42

+0

udaçiii barynyza

 Özümiziňki
 Bailyievv_Writer [off]
  Düşünersiň, düşünjäň, düşünjäm bilen deň bolanda!
 22.02.2021 / 23:01

+0

#hepdelik heştegi hemmä üstünlik arzuw edýän!

 Täzeje
 GMSS [off]
  ☆★☆V.i.P☆★☆
 23.02.2021 / 15:16

+0

#mlds v7 udaci

 Özümiziňki
 Betjee [off]
  Bagyşlamak aňsat täzeden ynanmak kyn!!!
 23.02.2021 / 18:15

+0

#Hepdelik menem gatnaşyp bilermikäm ýöne gijä galdymda ufff

 Täzeje
 yomut [off]
 23.02.2021 / 22:48

+0

#hepdelik Menem gatnasyp bilermikam?

 Täzeje
 Ganhor [off]
  KÖTI OLMA ÜZÜLÜRSÜN,ÇOKTA IYI OLMA EZILERSIN..
 24.02.2021 / 11:40

+0

#Hemmanize ustünlik.

 Özümiziňki
 Selbiska [off]
  Bu gözler dine sana aşyk😍❣️
 26.02.2021 / 16:54

+2

#hepdelik gija galanlara üstünlik


Premium
ZET-PRO2003  (26.02.2021 / 17:18) 

Selbiska, haha, hawa

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

8-nji mart


Sos joram senkem gutly bolsun ...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart
yomut (Şugün, 16:19)

8-nji mart


Way sagbolun...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart :)
yomut (Şugün, 16:10)

8-nji mart


Sag boluň gutlanynyza, Menem gutlaýan hemmäňizi, bahar bägülleri ýaly owadan boluň, ýöne hiç haçan solmaň zenanlar ...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart
Betjee (Şugün, 09:27)

Söhbet Döwletow ,,Doganlar!''


nm boldy beýle???? gowy goşgy eken ...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

By ZET-PRO2003