Içeri gir Agza bol

PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Durmush yodasy

+3
Gelinjigim nazin chekerin mydam bolsa bolsun duzly naharyn senin elmydama bolaryn yanynda senin yeke goyma hich wagt nazlijam...dowamy...
Doxxim (Düýn, 21:45) okaldy (15) teswirler (2)

Yanyma gel

+4
Ýeke, ýalňyz galamda, Ýürek seni küýsände Ýanyma gel, Ýanyma gel. Dilimdäki söze däl, Gözümdäki sözüme Düşünjek bol, Düşünje...dowamy...
Doxxim (Düýn, 20:44) okaldy (18) teswirler (3)

Soyenim sensin

+6
Oylansam oyymda sensiň, Düysh gorsem duyshinme seniň, Janymy bereyin janym saňa, Janymdan artyk soyenim sensiň. Seni oy...dowamy...
Doxxim (Düýn, 20:27) okaldy (33) teswirler (5)

#hepdelik B.Hudaynazarow Sabyr

+1
Gün dogar, Aý dogar öz wagty bilen, Öz wagty gelende süýjär almalar. Başagaý durmuşda darykma, kalbym, Gyssanma, hemme zat...dowamy...
HAKYKAT (Düýn, 20:04) okaldy (13) teswirler (2)

#hepdelik B.Hudaynazarow Yagys yagdy biz giizlendik

+2
Ýagyş ýagdy, bizde gizlendik ýagyşdan, Buýra saçly arçalaryň astynda. Aýagymy basyp diýdiň: bagyşla. Buýra saçly arçalaryň...dowamy...
HAKYKAT (Düýn, 19:51) okaldy (17) teswirler (3)

Razy #hepdelik

+2
Ynsana bagt uçin nämeler gerek? At gerek, ýol gerek hoş hyýal bilen. Her goşgymda kämil bolmana derek, Onuň barha kyn düşý...dowamy...
Bailyievv_Writer (Düýn, 17:52) okaldy (18) teswirler (2)

YekeTak.Ru 30-hepde

+11
Ähliňize salam dostlar! ÝekeTägimiz bugün 30 hepde ýaşapdyr Göni 30 hepde, 212 gün, 5088 sagat YekeTak.Ru size h...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 17:28) okaldy (45) teswirler (9)

#hepdelik B.Hudaynazarow Yuzlenyarin takdyr sana

+1
Ýüz tutýaryn, takdyr, saňa: Derde duşsam, eme ýetir. Agzym kepäp tebsiresem, Dodagymy neme ýetir. Altmyş ýaşyň eteginde...dowamy...
HAKYKAT (Düýn, 17:06) okaldy (14) teswirler (1)
Pälwany däli eden gyz
Premium
 Diospyros [off]
 24.01.2021 / 03:43
 Золотое правило: у кого золото, у того и правила

Gyzyl keteni geýipdir
Pälwany dali eden gyz
Şaý şep monjuk dakypdyr
Palwany dali eden gyz

Ýylgyryp bakan bolýar
sülmüräp lak atan bolýar
içimizi ýakan bolýar
Pälwany dali eden gyz

Owadandyr bilýarin
Yurejigin duýýaryn
käte haýran galýaryn
Pälwany däli eden gyz

Goý soýguňiz baky bolsun
Arzuwlarňyz hasyl bolsun
Sebet sebet, gulki bilen
saglyk mydam ýanda bolsun
Aýrylmasyn soýguňiz
Tow duşmesin araňyz
Soýgi bagy berk bolsun
her kişini  haýrana goýsun
Bujagaz goşgy setiri
Diospyrosdan ýadygar galsyn

Awtory @Diospyros (Hurma Myradowna)


87

26

6

9

0

0

2
Teswirler:
 Premium
 AkmyradoffSoft [off]
  I love programming...
 24.01.2021 / 03:49

+1

sps, minnetdar gelneje! bettt


Premium
Diospyros  (24.01.2021 / 03:54) 

AkmyradoffSoft, hali ýazypdym ýadyma duşmandir goýaýyn dp durdym


Premium
ZET-PRO2003  (24.01.2021 / 03:55) 

Diospyros, sps

 Premium
 Jahanka [off]
  ♥Я_всегда_SadGirl♥
 24.01.2021 / 12:19

+1

Spasiba Diospyros


Premium
ZET-PRO2003  (24.01.2021 / 13:16) 

Jahanka,


Özümiziňki
Korolewa  (24.01.2021 / 19:27) 

Jahanka, statusa gowy gelishipdir.

 Özümiziňki
 yyldyz [off]
  duygular........
 24.01.2021 / 12:25

+1

wayy bet
gyrandegen bizin dali eder yaly soygulimizem bolmandr


Täzeje
Tertipsiz  (24.01.2021 / 14:52) 

yyldyz,

 Özümiziňki
 Orazik [off]
  Android.apk
 24.01.2021 / 12:49

+1

 Özümiziňki
 Korolewa [off]
  Солнышка:)
 24.01.2021 / 19:27

+1

 Täzeje
 Olya [off]
  Sabyrly ynsan bagtly durmusyn eyesi bolyandyr
 25.01.2021 / 07:55

+1

Biz hic kimi dali edip bilmandirisde

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Soyenim sensin


Bagtly bolun...dowamy...
Erkin mowzuklar | Soyenim sensin
yomut (Düýn, 22:39)

YekeTak.Ru 30-hepde


Tuweleme. Uzak yasasyn. ...dowamy...
Saýt barada | YekeTak.Ru 30-hepde :)
yomut (Düýn, 21:44)

YekeTak.Ru 30-hepde


saytam uzak yashasyn...dowamy...
Saýt barada | YekeTak.Ru 30-hepde :)
Gulsenem (Düýn, 21:25)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

By ZET-PRO2003