Içeri gir Agza bol

PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Durmush yodasy

+3
Gelinjigim nazin chekerin mydam bolsa bolsun duzly naharyn senin elmydama bolaryn yanynda senin yeke goyma hich wagt nazlijam...dowamy...
Doxxim (Düýn, 21:45) okaldy (16) teswirler (2)

Yanyma gel

+4
Ýeke, ýalňyz galamda, Ýürek seni küýsände Ýanyma gel, Ýanyma gel. Dilimdäki söze däl, Gözümdäki sözüme Düşünjek bol, Düşünje...dowamy...
Doxxim (Düýn, 20:44) okaldy (19) teswirler (3)

Soyenim sensin

+6
Oylansam oyymda sensiň, Düysh gorsem duyshinme seniň, Janymy bereyin janym saňa, Janymdan artyk soyenim sensiň. Seni oy...dowamy...
Doxxim (Düýn, 20:27) okaldy (35) teswirler (5)

#hepdelik B.Hudaynazarow Sabyr

+2
Gün dogar, Aý dogar öz wagty bilen, Öz wagty gelende süýjär almalar. Başagaý durmuşda darykma, kalbym, Gyssanma, hemme zat...dowamy...
HAKYKAT (Düýn, 20:04) okaldy (14) teswirler (2)

#hepdelik B.Hudaynazarow Yagys yagdy biz giizlendik

+2
Ýagyş ýagdy, bizde gizlendik ýagyşdan, Buýra saçly arçalaryň astynda. Aýagymy basyp diýdiň: bagyşla. Buýra saçly arçalaryň...dowamy...
HAKYKAT (Düýn, 19:51) okaldy (17) teswirler (3)

Razy #hepdelik

+2
Ynsana bagt uçin nämeler gerek? At gerek, ýol gerek hoş hyýal bilen. Her goşgymda kämil bolmana derek, Onuň barha kyn düşý...dowamy...
Bailyievv_Writer (Düýn, 17:52) okaldy (18) teswirler (2)

YekeTak.Ru 30-hepde

+11
Ähliňize salam dostlar! ÝekeTägimiz bugün 30 hepde ýaşapdyr Göni 30 hepde, 212 gün, 5088 sagat YekeTak.Ru size h...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 17:28) okaldy (46) teswirler (9)

#hepdelik B.Hudaynazarow Yuzlenyarin takdyr sana

+1
Ýüz tutýaryn, takdyr, saňa: Derde duşsam, eme ýetir. Agzym kepäp tebsiresem, Dodagymy neme ýetir. Altmyş ýaşyň eteginde...dowamy...
HAKYKAT (Düýn, 17:06) okaldy (14) teswirler (1)
Küýseg
 Gerekli
 Makarina [off]
 23.01.2021 / 23:46
 Sylany sylayan sylamadyga *ikdir diyyan...

Men seni şeýle bir göresim gelýär,
Muny özgelere aýdyp bilmedim!
Sensiz bu şäher dar,ýaşaýyş del ýar,
Sende seni küýsäp sensiz iňledim!

Ýan bermedim senden özge derde kän,
Barmagyma dakylmadyk ýüzük sen.
Gül ýüzüňde dem düşmedik perdekäm,
Ne döw çaldy,umydyňy üzüp sen?!

Ýanyp,tüsseläp dur gözümüň ýagy,
Sensiz ürgä çägä taşlanan daş men!
Sen meniň ir düşen saçymyň agy,
Ýaňagyňda doňup galan gözýaş men!


76

9

3

6

0

0

4
Teswirler:
 Täzeje
 HAKYKAT [off]
  Meninki bolmasanam Bagtly bol PERİSDAM...
 23.01.2021 / 23:53

+0

Prosta super

 Premium
 Diospyros [off]
  Золотое правило: у кого золото, у того и правила
 24.01.2021 / 03:27

+0

Seni şeýlebir göresim gelýar
Saňa bolsa parhy ýok zadyň
Emma bir gün senem küsärsiň
Daşa oýyp ýazylsa adym

 Bilmedim nämeden bu gün dunýäm dar
Saňa aýsam derdim ýurek  ýeňlar
saňa meniň gerekdalgim
Ýadyma salsam ölesim gelýar

 Ähli zadyň giçligin bilip
Bagyşla diýip gaýta aýdarsyň
Şol pursat seslenermi toprak
Yok, seslenmez yza gaýdarsyň
Şol pursat ,seslenermi toprak
Ýok armanly yza gaýdarsyň

 Bilmedim nämeden bu gün dunýäm dar
Saňa aýsam derdim ýurek  ýeňlar
saňa meniň gerekdalgim
Ýadyma salsam ölesim gelýar

 Dogry bagyşlap gidäýin seni
Bolşyňa gyýlyp ýatmazym ýaly
Şondada seni göresim geler
Ruhyma siňdirip arzuw hyýaly

 Bilmedim nämeden  bu  gün dunýäm dar
Saňa aýsam derdim ýurek  ýeňlar
saňa meniň gerekdalgim
Ýadyma salsam ölesim gelýar

 Täzeje
 Habib [off]
  CYN YÜREKDEN SÖÝÝÄN SENI
 24.01.2021 / 09:20

+0

bet

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Soyenim sensin


Bagtly bolun...dowamy...
Erkin mowzuklar | Soyenim sensin
yomut (Düýn, 22:39)

YekeTak.Ru 30-hepde


Tuweleme. Uzak yasasyn. ...dowamy...
Saýt barada | YekeTak.Ru 30-hepde :)
yomut (Düýn, 21:44)

YekeTak.Ru 30-hepde


saytam uzak yashasyn...dowamy...
Saýt barada | YekeTak.Ru 30-hepde :)
Gulsenem (Düýn, 21:25)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

By ZET-PRO2003