“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Asyk bolan gyzlara Maslahat!

+0
Men bu zatlary durmusda bolyan her hili basdan gecirmeler we wakalar barada biraz aytjak we yureklerde duygy doretmek ucin My...dowamy...

Eyjejik Selbim

+0
Selbijanym Towsanjygym miskajygym garasyan her gun sayta girenine okuwdan gelip gujagyma dolanyna sen hakda yatlap her gunde...dowamy...

DÜŞÜNJE.

+1
Buny okap gahar etjekler bar bilýän ters düşünjeliler az däl belki men tersirak düsünýändirin. Bul tema minus bassaňyzam pilý...dowamy...

Makarina joriçkama

+1
Merjen joram doglan günin gutly bolsun gorjegin gowyluk iýjegin süýjilik bolsun jnm uzak we manyly ýaşa aklm ejene kakana wep...dowamy...

Azyrak kelläňizi işlediň... 18+

+1
1. Gyz söýse galyp gider, Oglan söýse alyp gider 2. 5 ýaşly çaga alla dileg etýär Eý, allahym çöregi ýoklara çörek ber S...dowamy...

Meň gybatym etýänlere

+1
Meň gybatym etýänlere Aýdar birje sözüm bar Arkamdan gürleýänçäň Ozal meni ýetip al! Görip bilen niýete Ýetip bilersiň ganym...dowamy...

Meniň suratym

+3
Oglan bilen gyz bir-birini söýýär ekeni! Soň wagty ýetip, oglan hem gulluga gitmeli bolupdur we gulluga baranyndan soň 1 aý g...dowamy...

@Makarina joram uzak ýaşa!

+5
Joralar, dostlar bu gün Merjen joramyzyň doglan güni! Joram men saňa durmuşdaky iň gowy arzuwlary arzuw edýän, birinji bilen...dowamy...
Baş sahypa | Soňky paýlaşylan surat
Ýalňyşlyk! Munuň ýaly fotosurat ýok!
Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

@Makarina joram uzak ýaşa!


jorammjaann uzak yasha janyn sag omrun uzak bolsun Allajan. yeneki yyllara yetirsin hudayym dineje yylgyryp...dowamy...

Makarina joriçkama


Любимой подруге будет приятно получить в День рождения поздравления. Добрые строки порадуют, зарядят позитивом и приятно удивят...dowamy...

Azyrak kelläňizi işlediň... 18+


Kakamyň žurnallaryndaky gyzlara eşik ber!...dowamy...

Makarina joriçkama


saol gulum aydanyn gelsin...dowamy...

Meniň suratym


hakyndan çykypdyr ...dowamy...
Degişmeler älemi | Meniň suratym
askitom (1 sag ozal)

Meň gybatym etýänlere


Meň gybatym etýänlere Aýdar birje sözüm bar Arkamdan gürleýänçäň Ozal meni ýetip al! ine şu setiri bet bolupdyr ...dowamy...

Meniň suratym


Kimiň gapysyny haýsy niýet bilen kakasaň elbet bir şol niýet bilen seňem gapyňy kakarlar....dowamy...
Degişmeler älemi | Meniň suratym
Abdybay (1 sag ozal)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft