“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

♥♥Söýgi ♥♥✔üçin gerek bolan resmi kagyzlar✔

+0
1) şahsy pasport ,asyl nysgasy 2- sany kopiýasy bilen 2) Zagranniý pasport asyl nysgasy, 2- sany kopiýasy bilen 3) sürjülik...dowamy...

“Söýgi hakda öňem ýazdym kän gezek, Ýene ýazjak öňkülerim az ýaly…”

+0
Rim imperatory II Klaudius ülkesini özüne mahsus zalymlyk bilen dolandyrypdyr. Şeýlebir söweşli gün gelipdir welin, onuň goş...dowamy...

Futbol taryhynyň iň gowy simwolik düzümi Ýazylan

+0
Dünýä belli “France Football” žurnaly ähli döwürleriň iň gowy simwolik ýygyndysyny, ýagny “Ballon d’OR Dream Team”-i mälim et...dowamy...

Klasdaş..

+1
Uly ýola garap dymyp otyryn, Çykyp gyradaky çile klasdaş. Müñ bir gaýgy gama çümüp otyryn, Berlip müñ ham hyýala klasdaş. Bi...dowamy...

Ejelerimiz gadryny bileli, Çünki jennet enelerimiziň aýagynyň astyndadyr!!

+0
Sen bir ýaşyñdakañ aglanyñda ejeñ seni köşeşdirerdi. *Sen iki ýaşyňdakaň ejeñ öz ýanyna çagyrardy, A sen bolsa gaçardyñ. *Sen...dowamy...

Ýene-de ene hakynda.

+0
süýt beren ene gadyrdan gaçýar diýdiler, Sadagaň bolaýyn, ene. Sen hakda ýüz gezek ýazypdym öňem, Ýüz birinji gezek ýazaýyn ý...dowamy...

GMSS men yasamaly

+0
Wagty geler men goz yaslarym akysy yaly Ene-Ata sizem okinip aglarsynyz yatlarsynyz jogap berersiniz belki ana sonda gujak ac...dowamy...

Enem-Atam barka Yetim galdym dowamy

+0
Men yetim dal yetim adyny alan sizin hakyky oglynyz size sorag men etmisim name gerekdal bolsam namcun yaratdynyz dunya wah n...dowamy...

Forum | INTERNET WE PROGRAMMIRLEME | Internet resurslar

Internet resurslar
Vpn serwerler+2
allakulyyew.jimdofree.com Şu saytdan vpn serwerlerini tapyp bilersiniz!...dowamy...
Intraň işleyän serweri+2
✅ Интра https://doh.seby.io:8443/dns-query ✅ Интра https://doh.qis.io/dns-query...dowamy...
vpn dlya instagram i drugih programow+1
Salam doslar men bu mowzugynda size instagram we beyleki vpn bn isleyan programalary acyan vpn i size aytmak isledim.ol vpnin ady VPNİX playmarketdan seyle diyip gozletsen cykyar uns berip okanynyz un sagbolun...dowamy...
TmCell 26 МАНАТ = WebMoney (WMZ, WMR)+1
TmCell 26 МАНАТ = WebMoney (WMZ, WMR) VestnikTM. com ( оплата VIP-статуса ) === Steam (пополнение кошелька, покупка игр и игрового контента) === SipNet ( пополнение счете в SipNet ) === Google Play (Google Play Gift Cards) === Apple ID (iTunes Gift Card) === Xbox Gift Cards === Playstation Gift Cards === Nintendo Gift Cards === OK. RU ( пополнение OKи ) [ odnoklassniki. ru ] AliExpress (оплата заказов) Оплата через TmC...dowamy...
Türkmenistanda işleýän VPN!+1
Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Türkmenistanda vk.com, ok.ru, instagram.com, youtube.com w.ş.m sosýal ulgamlara girmek üçin gowy işleýän VPN-i siz bilen paýlaşýaryn! VPN-i mowzugyň 1-nji teswirine birikdirilen faýldan indirip(ýükläp) bilersiňiz! VPN 100% işleýär....dowamy...
Jemi: 5

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

GMSS men yasamaly


Janynyz sagbolsa bayam bolarsynyz nesip bolsa gynanman esasy dine jan saglykdyr...dowamy...
Erkin mowzuklar | GMSS men yasamaly
beautiful (1 sag ozal)

Klasdaş..


Klasdaşlary ýada saldyň sena...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Klasdaş..
Diospyros (7 sag ozal)

Enem-Atam barka Yetim galdym


Ay sony gowy bolup gider olaram yatlayandyr eje-kaka hic yerede gitmez perzendini taslap bir gun dolanar senin yanyna esasan sabyrly bol hemme za...dowamy...

goşgular


Elbetde haladyk bular yaly gosgyny halaman bolarmy...dowamy...

Goşgy...


++++++ine menden sunca plyus...dowamy...

Seni ilkinji söýen adam kim?


Soygi bu uly guycli duygy onda-da ene-atanyn perzendine bolan soygusi yaly guycli soygi yokdur...dowamy...

Aýralyk


Waheyyyyy...dowamy...
Erkin mowzuklar | Aýralyk
Olya (9 sag ozal)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

AkmyradoffSoft