“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

♥♥Söýgi ♥♥✔üçin gerek bolan resmi kagyzlar✔

+0
1) şahsy pasport ,asyl nysgasy 2- sany kopiýasy bilen 2) Zagranniý pasport asyl nysgasy, 2- sany kopiýasy bilen 3) sürjülik...dowamy...

“Söýgi hakda öňem ýazdym kän gezek, Ýene ýazjak öňkülerim az ýaly…”

+0
Rim imperatory II Klaudius ülkesini özüne mahsus zalymlyk bilen dolandyrypdyr. Şeýlebir söweşli gün gelipdir welin, onuň goş...dowamy...

Futbol taryhynyň iň gowy simwolik düzümi Ýazylan

+0
Dünýä belli “France Football” žurnaly ähli döwürleriň iň gowy simwolik ýygyndysyny, ýagny “Ballon d’OR Dream Team”-i mälim et...dowamy...

Klasdaş..

+1
Uly ýola garap dymyp otyryn, Çykyp gyradaky çile klasdaş. Müñ bir gaýgy gama çümüp otyryn, Berlip müñ ham hyýala klasdaş. Bi...dowamy...

Ejelerimiz gadryny bileli, Çünki jennet enelerimiziň aýagynyň astyndadyr!!

+0
Sen bir ýaşyñdakañ aglanyñda ejeñ seni köşeşdirerdi. *Sen iki ýaşyňdakaň ejeñ öz ýanyna çagyrardy, A sen bolsa gaçardyñ. *Sen...dowamy...

Ýene-de ene hakynda.

+0
süýt beren ene gadyrdan gaçýar diýdiler, Sadagaň bolaýyn, ene. Sen hakda ýüz gezek ýazypdym öňem, Ýüz birinji gezek ýazaýyn ý...dowamy...

GMSS men yasamaly

+0
Wagty geler men goz yaslarym akysy yaly Ene-Ata sizem okinip aglarsynyz yatlarsynyz jogap berersiniz belki ana sonda gujak ac...dowamy...

Enem-Atam barka Yetim galdym dowamy

+0
Men yetim dal yetim adyny alan sizin hakyky oglynyz size sorag men etmisim name gerekdal bolsam namcun yaratdynyz dunya wah n...dowamy...
Baş sahypa | Onlaýn agzalar
Agzalar | Taryh
1 2 3 ... 6 >>
 Premium
Dalije (7 min ozal)
 Şu ýerde
 Täzeje
Olya (8 min ozal)
 Baş sahypada
 Premium
Mekannn (11 min ozal)
 Täzeje
App (29 min ozal)
 Baş sahypada
 Öwreniji
Baylyyew (43 min ozal)
 Şahsy hat
 Täzeje
HAYAT (43 min ozal)
 Pikirler-de
 Täzeje
haan (47 min ozal)
 Baş sahypada
 Täzeje
Alyhan (51 min ozal)
 Baş sahypada
 Premium
Diospyros (1 sag ozal)
 Pikirler-de
 Premium
beautiful (1 sag ozal)
 Täzeje
Jelasun (1 sag ozal)
 Baş sahypada
 Täzeje
Erkana (2 sag ozal)
 Şahsy hat
 Täzeje
arthur (3 sag ozal)
 Baş sahypada
 Täzeje
Bayramm (4 sag ozal)
 Baş sahypada
 Täzeje
DARKFLIGHT (6 sag ozal)
 Şu ýerde
 Özümiziňki
Perhatsabirovv (6 sag ozal)
 Baş sahypada
 Özümiziňki
BezZzaT (6 sag ozal)
 Pikirler-de
 Täzeje
GMSS (6 sag ozal)
 Baş sahypada
 Premium
Tiko (7 sag ozal)
 Şahsy hat
 Täzeje
Mojek (7 sag ozal)
 Baş sahypada
Jemi: 106
1 2 3 ... 6 >>
Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

GMSS men yasamaly


Janynyz sagbolsa bayam bolarsynyz nesip bolsa gynanman esasy dine jan saglykdyr...dowamy...
Erkin mowzuklar | GMSS men yasamaly
beautiful (2 sag ozal)

Klasdaş..


Klasdaşlary ýada saldyň sena...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Klasdaş..
Diospyros (7 sag ozal)

Enem-Atam barka Yetim galdym


Ay sony gowy bolup gider olaram yatlayandyr eje-kaka hic yerede gitmez perzendini taslap bir gun dolanar senin yanyna esasan sabyrly bol hemme za...dowamy...

goşgular


Elbetde haladyk bular yaly gosgyny halaman bolarmy...dowamy...

Goşgy...


++++++ine menden sunca plyus...dowamy...

Seni ilkinji söýen adam kim?


Soygi bu uly guycli duygy onda-da ene-atanyn perzendine bolan soygusi yaly guycli soygi yokdur...dowamy...

Aýralyk


Waheyyyyy...dowamy...
Erkin mowzuklar | Aýralyk
Olya (9 sag ozal)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

AkmyradoffSoft