Içeri gir Agza bol

AS
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Çilimkeş

+4
Hak seni raýyňa goýmuş jahanda, Ede bileniň etgil munda, çilimkeş; Diwan gurlan güni, hasap jaýynda, Jogabyň nämedir anda,...dowamy...

Aşyk Bolmuşam

+1
Eý ýaranlar, bir ýüzi gül, aýa aşyk bolmuşam, Barçalar maksady gül ragnaýa aşyk bolmuşam, Bilbilem bag içre, bir gowgaýa aş...dowamy...

Eger saña gyzykly bolmasa okaman geçme!

+10
Kuranda "dünýä " sözi 115 gezek geçýä we "ahyryýet " sözem,115 gezek geçýä. Kuranda "Jennet" sözi 77 gezek geçýä we " jähenne...dowamy...

Ýalňyşyp çagyrylan "myhman" Mistiki hekaýa

+1
Kitap okamagy halaýaňyzmy?! Menä gowy görýän kitap okamagy. Iň bolmanda hepdede bir gezek kitaphana barýan... Bir gezek kitap...dowamy...

Gijeki myhman (mistiki hekaýa) 2- nji bölümi

+0
Jemalyň kellesinde 1000-dürli pikirler aýlanyp başlady. Haýsy haramzada oň üstinden beýle oýyn edip, ony gorkyzyp biler? Öýün...dowamy...

Gijeki myhman (Mistiçeski hekaýa) 1- nji bölümi

+0
Jemalyň gözleri açyldy. Bar zat gowy, ol öz otagynda ýatyr, gapdalynda bolsa üç ogly. Diýmek bar zat düýşde bolupdyr? Howwa,...dowamy...

Bu gun meni sòyyen yigdiñ toyy (bolan waka)

+0
Ondan bari 14 yyl geçdi. O dòwur mena uly gyzdym Annageldi bolsa bir masgalañ 8 ya§yndaky kòrpeçe oglydy Men oña Anny diyyad...dowamy...

Gyzlaryn

+2
Dagyň gary gardan-gara ulaşar, Gijeler ýatyrmaz näzi gyzlaryň; Birisi nuh edip, äre ýetişse, Ol gün ýasaw tapar bary gyzl...dowamy...
Medallar
Günlik | Hepdelik | Aýlyk
Arzuw agza, 17 minut aktiwlik bilen, Günüň meşhur aktiwisti!

(14 gün ozal)
AkmyradoffSoft agza, 4 sany mowzuk bilen, Günüň meşhur mowzukçysy!

(14 gün ozal)
AkmyradoffSoft agza, 15 sany teswir bilen, Günüň meşhur teswirçisi!

(14 gün ozal)
AkmyradoffSoft agza, 163 sany pikir bilen, Günüň meşhur pikirçisi!

(14 gün ozal)
beautiful agza, 26 minut aktiwlik bilen, Günüň meşhur aktiwisti!

(15 gün ozal)
AkmyradoffSoft agza, 2 sany pikir bilen, Günüň meşhur pikirçisi!

(15 gün ozal)
Dalije agza, 51 minut aktiwlik bilen, Günüň meşhur aktiwisti!

(15 gün ozal)
Arzuw agza, 1 sany mowzuk bilen, Günüň meşhur mowzukçysy!

(15 gün ozal)
AkmyradoffSoft agza, 2 sany teswir bilen, Günüň meşhur teswirçisi!

(15 gün ozal)
Dalije agza, 94 sany pikir bilen, Günüň meşhur pikirçisi!

(15 gün ozal)
Arzuw agza, 17 minut aktiwlik bilen, Günüň meşhur aktiwisti!

(16 gün ozal)
Makarina agza, 3 sany mowzuk bilen, Günüň meşhur mowzukçysy!

(16 gün ozal)
Arzuw agza, 6 sany teswir bilen, Günüň meşhur teswirçisi!

(16 gün ozal)
Arzuw agza, 151 sany pikir bilen, Günüň meşhur pikirçisi!

(16 gün ozal)
Ейжежик agza, 49 minut aktiwlik bilen, Günüň meşhur aktiwisti!

(17 gün ozal)
DeSTRoY agza, 3 sany mowzuk bilen, Günüň meşhur mowzukçysy!

(17 gün ozal)
Perhatsabirovv agza, 2 sany teswir bilen, Günüň meşhur teswirçisi!

(17 gün ozal)
Ейжежик agza, 21 sany pikir bilen, Günüň meşhur pikirçisi!

(17 gün ozal)
AkmyradoffSoft agza, 12 minut aktiwlik bilen, Günüň meşhur aktiwisti!

(18 gün ozal)
DeSTRoY agza, 9 sany mowzuk bilen, Günüň meşhur mowzukçysy!

(18 gün ozal)
<< 1 2 3 >>
Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Eger saña gyzykly bolmasa okaman geçme!


düşinmedim kuran okalanda aýdylyp geçýami şonça gezek ýaa baga bir ýere geçýämi...dowamy...

Aşyk Bolmuşam


...dowamy...
Erkin mowzuklar | Aşyk Bolmuşam
Ейжежигим (2 sag ozal)

Çilimkeş


...dowamy...
Erkin mowzuklar | Çilimkeş
Ейжежигим (2 sag ozal)

Çilimkeş


Çilim çekýan azalan bolaýmasa indi...dowamy...
Erkin mowzuklar | Çilimkeş
Diospyros (4 sag ozal)

Eger saña gyzykly bolmasa okaman geçme!


sagbol minnetdar paylasanyn ucin buda bir gudrat...dowamy...

Sh.....


testt...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Sh.....
AkmyradoffSoft (15 sag ozal)

K...


halaýan şahyryma ...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | K...
Betjee (16 sag ozal)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021