“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Makarina joriçkama

+1
Merjen joram doglan günin gutly bolsun gorjegin gowyluk iýjegin süýjilik bolsun jnm uzak we manyly ýaşa aklm ejene kakana wep...dowamy...

Azyrak kelläňizi işlediň... 18+

+0
1. Gyz söýse galyp gider, Oglan söýse alyp gider 2. 5 ýaşly çaga alla dileg etýär Eý, allahym çöregi ýoklara çörek ber S...dowamy...

Meň gybatym etýänlere

+1
Meň gybatym etýänlere Aýdar birje sözüm bar Arkamdan gürleýänçäň Ozal meni ýetip al! Görip bilen niýete Ýetip bilersiň ganym...dowamy...

Meniň suratym

+3
Oglan bilen gyz bir-birini söýýär ekeni! Soň wagty ýetip, oglan hem gulluga gitmeli bolupdur we gulluga baranyndan soň 1 aý g...dowamy...

@Makarina joram uzak ýaşa!

+5
Joralar, dostlar bu gün Merjen joramyzyň doglan güni! Joram men saňa durmuşdaky iň gowy arzuwlary arzuw edýän, birinji bilen...dowamy...

ÝARAŞMAK...

+3
Ynha sen... Ynha men... Sataşdyk biz tötänden. Dymýarsyň... Dymýaryn... Göreçlerde nem bilen. Ne eýläk, Ne beýläk, Ýol berýä...dowamy...

Gök Asmanda mekan tutan akja Guş!

+2
Gök Asmanda mekan tutan akja Guş! Öz dünýäňden maňa habar bermezmiň? Çarkandakly, geçmesi kyn bu durmuş, Juwan ýüregimi tyg b...dowamy...

Ýatlama

+3
Ynha, bu gün ýene ýatladym seni... Gamgyn sazyň owazyna duwlanyp, Bir gez yza sarap, geçen ýyllary, Serme siňen dumanlykda oý...dowamy...
Medallar
Günlik | Hepdelik | Aýlyk
Tiko agza, 59 minut aktiwlik bilen, Günüň meşhur aktiwisti!

(3 gün ozal)
Betjee agza, 4 sany mowzuk bilen, Günüň meşhur mowzukçysy!

(3 gün ozal)
Orazik agza, 13 sany teswir bilen, Günüň meşhur teswirçisi!

(3 gün ozal)
Arzuw agza, 76 sany pikir bilen, Günüň meşhur pikirçisi!

(3 gün ozal)
Tiko agza, 39 minut aktiwlik bilen, Günüň meşhur aktiwisti!

(4 gün ozal)
Alyhan agza, 6 sany mowzuk bilen, Günüň meşhur mowzukçysy!

(4 gün ozal)
Arzuw agza, 13 sany teswir bilen, Günüň meşhur teswirçisi!

(4 gün ozal)
Baylyyew agza, 74 sany pikir bilen, Günüň meşhur pikirçisi!

(4 gün ozal)
Hajy agza, 26 minut aktiwlik bilen, Günüň meşhur aktiwisti!

(5 gün ozal)
BezZzaT agza, 5 sany mowzuk bilen, Günüň meşhur mowzukçysy!

(5 gün ozal)
Korolewa agza, 11 sany teswir bilen, Günüň meşhur teswirçisi!

(5 gün ozal)
Hulganka agza, 224 sany pikir bilen, Günüň meşhur pikirçisi!

(5 gün ozal)
beautiful agza, 00 minut aktiwlik bilen, Günüň meşhur aktiwisti!

(6 gün ozal)
BezZzaT agza, 3 sany mowzuk bilen, Günüň meşhur mowzukçysy!

(6 gün ozal)
Baylyyew agza, 8 sany teswir bilen, Günüň meşhur teswirçisi!

(6 gün ozal)
beautiful agza, 166 sany pikir bilen, Günüň meşhur pikirçisi!

(6 gün ozal)
AkmyradoffSoft agza, 02 minut aktiwlik bilen, Günüň meşhur aktiwisti!

(7 gün ozal)
Betjee agza, 3 sany mowzuk bilen, Günüň meşhur mowzukçysy!

(7 gün ozal)
AkmyradoffSoft agza, 8 sany teswir bilen, Günüň meşhur teswirçisi!

(7 gün ozal)
Ейжежик agza, 92 sany pikir bilen, Günüň meşhur pikirçisi!

(7 gün ozal)
1 2 3 >>
Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Makarina joriçkama


saol gulum aydanyn gelsin...dowamy...

Meniň suratym


hakyndan çykypdyr ...dowamy...
Degişmeler älemi | Meniň suratym
askitom (34 min ozal)

Meň gybatym etýänlere


Meň gybatym etýänlere Aýdar birje sözüm bar Arkamdan gürleýänçäň Ozal meni ýetip al! ine şu setiri bet bolupdyr ...dowamy...

Meniň suratym


Kimiň gapysyny haýsy niýet bilen kakasaň elbet bir şol niýet bilen seňem gapyňy kakarlar....dowamy...
Degişmeler älemi | Meniň suratym
Abdybay (38 min ozal)

@Makarina joram uzak ýaşa!


Жорам яшын узын жанын саг болсун дине устунлик арзув етян горжегин говлук болсун ин улу йукук абрайын болсун гулунем йузунем хич вагт солмасын:he...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft