“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Hakyky Durmus

+1
Bolar-Bolmaz zatlara gulmek bu men oz saylawumdy. Yogsam Bu Durmusda Hic Birzadyn Gulkunc Daldigini Menem Bilyan:'( Herkimde...dowamy...

Gosgy N4

+1
Akmaklar soyyarler owadan gyzy Owadanlyk daldir soygun lezzeti Sadalar mydama soyyar sadany Cunki sadalykdyr soygin lezzeti...dowamy...

Gosgy N3

+1
Men seni soyaydim soydim oydyan Sonky gunler mana bir zada bolyar Begenmesiz zada begenip yorin Hemem sahel zada keypim bozul...dowamy...

Gosgy N2

+2
May Tapsa Gozun Cokjak Bolyan Bar Sohrat Ucun Tapdyr Yykjak Bolyan Bar Bir Sogap Gazanman Ahli Gunasin Hinnaldige Munup Dokje...dowamy...

Soygi temasyndan

+1
Aydyp etdirilmeyan ozunden etmeli zat name Herkimden bir bilen ozun pikirine garasyan...dowamy...

Soygi We Erk

+3
"Soyyan" diyip gygyrmaryn aleme Men seni sadaja dymyp soyerin Bar wagtynda didarynda seredip Yoklugynda gozum yumup soyerin...dowamy...

Soraglar N1

+3
Gyzlar sizin isleyan oglanynyz nayili bolmaly? Oglanlar sizin isleyan gyzynyz nayili bolmaly? Herkimden birbilen...dowamy...

Hayysh sizden

+0
Salam Yeketak.ru agzalary we myhmanlary!Sizden yekeje hayyshym bada.Kim Instagrama giryan bolsa su akawuntlary duybunden yapy...dowamy...

Forum | UMUMY BÖLÜM | Sport älemi

Sport älemi
Futbol taryhynyň iň gowy simwolik düzümi Ýazylan+0
Dünýä belli “France Football” žurnaly ähli döwürleriň iň gowy simwolik ýygyndysyny, ýagny “Ballon d’OR Dream Team”-i mälim etdi. Dünýäde 140 žurnalistiň ses bermegi esasynda düzülen toparda derwezeçi hökmünde Lew Ýaşin (Russiýa) saýlandy. Toparyň goragçylaryny Paolo Maldini (Italiýa), Frans Bekkenbauer (Germaniýa), Markos Kafu (Braziliýa), ýarymgoragçylaryny Hawi Hernandes (Ispaniýa), Lotar Matteus (Germaniýa), Diego Mara...dowamy...
Real Madrid kluby barada+0
Real Madrid "(Ispaniýanyň Real Madrid Club de Ftbol) Madrid şäherinden Ispaniýanyň professional futbol kluby. FIFA tarapyndan 20-nji asyryň iň gowy futbol kluby hökmünde ykrar edildi. Real Madrid Ispaniýanyň ýokary bölümini hiç wagt terk etmedik üç klubyň biri, galan ikisi Barselona we Atletik Bilbao [3]. Ispaniýanyň futbolynyň iň meşhur klublaryndan biridir. Oňa 65 milli kubok bar: 34 La Liganyň rekordy, şeýle hem 19 Kor...dowamy...
Enrike Sereso: “Eger Messi Suares bilen bilelikde oýnasa, ähli zadyň alajy tapylar”+2
“Atletika” futbol toparynyň prezidenti Enrike Sereso Luis Suaresiň topara gelmegi hem-de Diýego Kostanyň geljegi hakynda gürrüň berdi. Ol bu meseleler boýunça şulary belläp geçdi: – Durmuşda nämedir bir zat isleseň alajyny tapmagyň mümkinçiligi bar. Eger Messi Luis bilen bir meýdançada oýnamagy islese, ähli zadyň alajyny tapyp bolar. Suaresiň transferi boýunça gepleşikler ýokary derejede geçdi. Bartomeu – ajaýyp dost we...dowamy...
Nurmagomedow-Getji söweşi boş münberlerde geçer+0
UFC-niň çempiony russiýaly Habib Nurmagomedow bilen amerikaly Jastin Getjiniň arasyndaky söweş tomaşaçysyz geçer. Bu barada rus türgeni Moskwada Söweş sungatynyň forumynda onlaýn-maslahatyň dowamynda mälim etdi. Bu barada TASS habar berýär.“Turnir ýapyk ýagdaýda geçer, janköýerler bolmaz. Şonuň üçin ýakynlarym maňa meýdançadan daşynda, myhmanhanada garaşarlar” – diýip, Nurmagomedow aýtdy.Söweş 24-nji oktýabrda Abu-Dabide...dowamy...
Futbol janköýerlerine sowalň jogaby+0
Biziň size beren Manuel Noýaryň derwezwsine iň köp gol salan futbolçy kim diýip beren soragymyza hiç kim jogap berip bilmedi dogry jogap Krişdiano Ronaldody...dowamy...
Futbol janköýerlerine sowal !+0
Manuwel Noýaryň derwezwsine iň köp gol salan futbolçy kim? şu sowala dogry jogap ýazanlaryň atlary ertir mowzugumda ýazylar....dowamy...
«Mançester Sitiniň» iki oýunçysynda koronawirus ýüze çykaryldy+0
«Mançester Sitiniň» ýarym goragçysy Riýad Marez we goragçysy Emerik Lýaport koronawirus boýunça položitel test tabşyrdylar. Bu barada iňlis futbol klubynyň metbugat gullugyna salgylanyp, Interfaks agentligi habar berýär. Bellenilişi ýaly, futbolçylaryň ikisi hem karantin astyna alyndy. Kesel alamatsyz ýagdaýda geçýär. Angliýanyň premýer-ligasynyň täze möwsümi 12-nji sentýabrda başlaýar. Şonda «Siti» öz meýdançasynda «As...dowamy...
Angilýanyň primer ligasy we ispanýaň laligasynyň başlanýan wagty belli boldy+0
Angilýanyň primer ligasy 12-nji sentýabrda ispanýanyň laligasy bolsa 13-nji sentýabrda start beriler....dowamy...
Messi Neýmary "Mançester Sitä" geçmäge çagyrdy+1
«Barselonanyň» argentinaly hüjümçisi Lionel Messi «Mançester Sitä» geçäýen ýagdaýynda, öňki topardaşy Neýmaryň hem öz ýanyna goşulmagyny isleýär. Bu barada ESPN habar gullugyna salgylanyp, rsport.ria.ru habar berýär. Neşiriň bellemegine görä, Messi eýýäm «PSŽ-niň» braziliýaly hüjümçisi bilen habarlaşyp, Angliýanyň premýer-ligasynda çykyş etmek islegi barada habar berdi. Argentinaly hüjümçi Neýmaryň hem toparyny üýtgetmek...dowamy...
Jemi: 9

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Gosgy N2


👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏...dowamy...
Erkin mowzuklar | Gosgy N2
Ейжежигим (1 sag ozal)

Soygi We Erk


mlds dosi bagtlyja bol...dowamy...
Erkin mowzuklar | Soygi We Erk
askitom (1 sag ozal)

Soygi temasyndan


Ayy mena blmkk...dowamy...
Erkin mowzuklar | Soygi temasyndan
Ейжежигим (1 sag ozal)

Soraglar N1


Mena oglanyn owadanlygynada garamok pulunada dine meni cyn yurekden soyse boldy.akyllyja bir diyenli sadaja oglan halayan ...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | Soraglar N1
Ейжежигим (1 sag ozal)

Soraglar N1


meni söýse men bir zat diýenimde gaharlanman sözümin sonuny dinlap men bien maslahatlaşsa ejemin kakamyn gownünee degmeýaan ýüregi men diýip uruş...dowamy...

Soygi We Erk


Mldss...dowamy...
Erkin mowzuklar | Soygi We Erk
Ейжежигим (2 sag ozal)

Soraglar N1


isenir aklyja owadan bolmasada isenir enem atam diyen yerli ozuni tutujy arnamysly bolsa basga hic zat gerekdal...dowamy...

Soraglar N1


akylly payhasly soygulsine wepaly bir sozli pak yurekli dusunjeli sahel zady gownune almayan...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft