Içeri gir Agza bol

PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Durmush yodasy

+3
Gelinjigim nazin chekerin mydam bolsa bolsun duzly naharyn senin elmydama bolaryn yanynda senin yeke goyma hich wagt nazlijam...dowamy...
Doxxim (Düýn, 21:45) okaldy (16) teswirler (2)

Yanyma gel

+4
Ýeke, ýalňyz galamda, Ýürek seni küýsände Ýanyma gel, Ýanyma gel. Dilimdäki söze däl, Gözümdäki sözüme Düşünjek bol, Düşünje...dowamy...
Doxxim (Düýn, 20:44) okaldy (19) teswirler (3)

Soyenim sensin

+6
Oylansam oyymda sensiň, Düysh gorsem duyshinme seniň, Janymy bereyin janym saňa, Janymdan artyk soyenim sensiň. Seni oy...dowamy...
Doxxim (Düýn, 20:27) okaldy (35) teswirler (5)

#hepdelik B.Hudaynazarow Sabyr

+2
Gün dogar, Aý dogar öz wagty bilen, Öz wagty gelende süýjär almalar. Başagaý durmuşda darykma, kalbym, Gyssanma, hemme zat...dowamy...
HAKYKAT (Düýn, 20:04) okaldy (15) teswirler (2)

#hepdelik B.Hudaynazarow Yagys yagdy biz giizlendik

+2
Ýagyş ýagdy, bizde gizlendik ýagyşdan, Buýra saçly arçalaryň astynda. Aýagymy basyp diýdiň: bagyşla. Buýra saçly arçalaryň...dowamy...
HAKYKAT (Düýn, 19:51) okaldy (17) teswirler (3)

Razy #hepdelik

+2
Ynsana bagt uçin nämeler gerek? At gerek, ýol gerek hoş hyýal bilen. Her goşgymda kämil bolmana derek, Onuň barha kyn düşý...dowamy...
Bailyievv_Writer (Düýn, 17:52) okaldy (18) teswirler (2)

YekeTak.Ru 30-hepde

+11
Ähliňize salam dostlar! ÝekeTägimiz bugün 30 hepde ýaşapdyr Göni 30 hepde, 212 gün, 5088 sagat YekeTak.Ru size h...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 17:28) okaldy (47) teswirler (9)

#hepdelik B.Hudaynazarow Yuzlenyarin takdyr sana

+1
Ýüz tutýaryn, takdyr, saňa: Derde duşsam, eme ýetir. Agzym kepäp tebsiresem, Dodagymy neme ýetir. Altmyş ýaşyň eteginde...dowamy...
HAKYKAT (Düýn, 17:06) okaldy (14) teswirler (1)
Agla senem
 Öwreniji
 KeSa_03 [off]
 24.01.2021 / 00:27
 Icimdaki Ody Duynki Garlar Sowatmady

Elimde galan umudymyn bolegi
Ayralyk gelende seni dal yitirdim ozumi
Ben bilmiyorum ajaba kim hakly
Yone bilyanim yaslygymy sen yakdyn

Asla unutmyjam yapdygyn ihaneti.
Soyya soyenok dip ence guli zyyan etdim
Kahrymdan olujam nedir bu alyn yazy
Kalbime kilit vurdum yutdum anahtary

Men basarmadym unutmagy
Icimdaki ody dunki garlar sowatmady
Geljegime seretjek menem gecmisde goyup seni
Soymegem agyr soyguden cekip eli

Soymedigine dusanda yatlarmyn
Dusunmersin bolyala yazmayyn
Durup bilmedin hic bir wadanda
Inni durmusda dusmayyn sen yala

(Bu Bela)

Hemmede bir bilen teswire garasyan kyn gormesenizem paylasayn pikirlerde


53

5

2

4

0

0

2
Teswirler:
 Premium
 Diospyros [off]
  Золотое правило: у кого золото, у того и правила
 24.01.2021 / 03:30

+0

Men seni bireyyam ýatdan çykardym,
Yatlap ýormek peydasyza soymeseň,
Unutdym, her saher suratyn ogşap,
Her Agşamam duyşe giryan diymeseň.

Men seni butinley ýatdan çykardym,
Sondi çep gursakda Lowlan Ataşam,
Yone senden habar berayjek ýaly,
Her bir gabatlaşan,
Her bir sataşan.

Seni mydamalyk ýatdan çykardym,
Seni ýatlamagyň hajaty hem ýok,
Yone bilyarmiň şoool otly gozleň,
Bu ýigitleriň  birindenem tapamok.

Seni hyyalymdan çykardym welin,
Ynanay şeylebir ginedi dunyam,
Dunyam gineseňde ginandir welin,
Men bir hakykata indi duşunyan,

Seni hyyallardan sogrup, zynyp,
Ganaty gyrlan garlawaç kimin,
Sensiz galanymda duşundim dunyam,
Asyl zynan zadym - özüm ekenim


Öwreniji
KeSa_03  (24.01.2021 / 08:56) 

Diospyros, ?

 Täzeje
 Habib [off]
  CYN YÜREKDEN SÖÝÝÄN SENI
 24.01.2021 / 09:04

+0

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Soyenim sensin


Bagtly bolun...dowamy...
Erkin mowzuklar | Soyenim sensin
yomut (Düýn, 22:39)

YekeTak.Ru 30-hepde


Tuweleme. Uzak yasasyn. ...dowamy...
Saýt barada | YekeTak.Ru 30-hepde :)
yomut (Düýn, 21:44)

YekeTak.Ru 30-hepde


saytam uzak yashasyn...dowamy...
Saýt barada | YekeTak.Ru 30-hepde :)
Gulsenem (Düýn, 21:25)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

By ZET-PRO2003