Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Awatarlar öçüriler #yeketak

+2
Essalowmaleýkum hormatly YekeTak.Ru agzalary! Ýakynda profiliňizi awatar suratlary öçüriler! Anyk wagty belli däl. Sebäp?! S...dowamy...

Haysy yigdi soymeli?

+1
Diyarler soyginin yokdur serhedi, Nace soysen sonca soyup yormeli, Gyz yurekden soyse soyerle welin Yigdin soyyanini nirden b...dowamy...

Sorag?!

+0
aýdaly, meselem: bir oglan gyzy janyndan hem eý görüp söýýär. Ol gyzyň söýgülisi bar, ýakyn gardaşlaryndan. Ýöne oglan söýgül...dowamy...

Aýralyk

+4
Sen gitdiň, men senden galdym aýrylyp, Gör, indi men nirde, sen nirde galdyň. Aýdym aýdar aramyzda aýralyk, Diňlemeli boldum,...dowamy...

Men saňa şeýle bir goşgy ýazmakçy

+0
Men saňa şeýle bir goşgy ýazmakçy, Duýgularmy eýlä-beýlä düňderip. Meniň ol goşgymy okap otyrkaň, Goý, bilmesin hiç kim seni...dowamy...

Seyle ýigit aslyyetde barmyka

+3
Akyl oy pikirden Allam gandyran Seyle ýigit aslyyetde barmyka Allama bergisin birme bir beren Seyle ýigit aslyyetde barmyk...dowamy...

Küýsediňmi?!

+2
Küýsediňmi?! Şowhunyndan galyp goja dünýäniñ, Kalbyña teselli saz küýsediñmi? Gözleñ deý saralyp şahadan tänen, Yaprakl...dowamy...

Ýürekdeş

+13
Isle söýýän diý, isle ýürekdeş, Ýöne bolmasyn aramyz daş. Isle ýoldaş bol, isle ömürdeş, Men seni saýladym bolaý ýürekdeş....dowamy...
4 sag ozal GMSS Saýt agzasy

 Täzeje
GMSS ID:962
▶★MARY★CITY★◀
Soňky gelşi: 4 sag ozal
Nirede?: Baş sahypada

 Şahsy maglumatlar

 • Doly ady: Dowlet
 • Dogulan senesi: 6-Maý, 1997-ýyl, 23-ýaş
 • Ýaşaýan ýeri: Mary
 • Hakynda:
  Ozim reper sozlerinem duzyan!
 • Jynsy: Erkek

 Habarlaşmak

 • Telefon belgi: +99362254704
 • IMO: görkezilmedik
 • E-mail: dowce97@gmail.com
 • Saýt: sende.biz


Soňky gelişi: 15.01.2021 (16:52)
Saýtda boldy: 20 sagat 51 minut 19 sekunt
Agza bolan wagty: 05.01.2021
Ballary: 225 ball
Pullar: 0.00 manat

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Rap alemi


Mena rep dinlemani halamok...dowamy...
Türkmen saz sungaty | Rap alemi
Olya (3 sag ozal)

Sorag?


Hey bir ene ata perzendini soymezmi olaram oz cagasyny ilden kem etmejek bolup isleya ol cagasyny taslap giden hasaplanmaya...dowamy...
Erkin mowzuklar | Sorag?
Olya (3 sag ozal)

Ýürekdeş


Gowja yazylypdyr mlds...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

AkmyradoffSoft