“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Kowup Bilmersin

+4
Sen meni hic hacan kowup bilmersin Men bir allabahar-mortiti gelen Hazir men erkime mayyldyr barlyk Aklyny casyrar serhos pos...dowamy...

 💘I LOVE YOU💘Я ТЕБЯ  ЛЮБЛЮ 💘SENI SEVIYORUM💘

+3
Bar arzuwym senin bilen bolmakdyr sen yanyndan ayrylasym gelenok dunya yan salyjy owazym bilen diyesim gelyar sana I LOVE YOU...dowamy...

(Charli Chaplin)

+2
Şu Gun Ýylgyr. Ertir Agla (Şuny Her Gun Oka) Hemekisiden birbilen teswire garasyan...dowamy...

Ajy durmus

+1
Iller Şu Wagt Öz Söýgülsiniñ Gujagynda Otyr Men Bolsa YekeTak.ru da Otyrn Hemekisiden bir bilen teswire garasyan...dowamy...

Hakyky Durmus

+1
Bolar-Bolmaz zatlara gulmek bu men oz saylawumdy. Yogsam Bu Durmusda Hic Birzadyn Gulkunc Daldigini Menem Bilyan:'( Herkimde...dowamy...

Gosgy N4

+2
Akmaklar soyyarler owadan gyzy Owadanlyk daldir soygun lezzeti Sadalar mydama soyyar sadany Cunki sadalykdyr soygin lezzeti...dowamy...

Gosgy N3

+1
Men seni soyaydim soydim oydyan Sonky gunler mana bir zada bolyar Begenmesiz zada begenip yorin Hemem sahel zada keypim bozul...dowamy...

Gosgy N2

+2
May Tapsa Gozun Cokjak Bolyan Bar Sohrat Ucun Tapdyr Yykjak Bolyan Bar Bir Sogap Gazanman Ahli Gunasin Hinnaldige Munup Dokje...dowamy...
Ýakyndaky alyslyk | Teswirler
 Täzeje
shagul [off] (01.01.1970 / 05:00)
Aybyn yokla agsap ynjama gownum !!!
Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Gabanýan...


Şu goşgyny nireden aldyňyz?? ...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gabanýan...
Betjee (12 min ozal)

Kowup Bilmersin


Bett bolupdyr...dowamy...
Erkin mowzuklar | Kowup Bilmersin
Habib (20 min ozal)

Soyusyanlere sorag:


 Eý söýgi, eý söýgi, eý beýik söýgi! Muhammet ymmatyn ýaradan senmi? Ýa bolmasa tozap ýatan tümlükden Asmany, zemini döreden senmi?   Barha a...dowamy...
Erkin mowzuklar | Soyusyanlere sorag:
Diospyros (58 min ozal)

Soyusyanlere sorag:


Soygi diyip zat yok.Eger soygi bar bolsa Shirin Perhada,Leyli Mejnuna gowushardy.Soygi bar bolsa name un kop otnoseniyan sony erbetlik bilen guta...dowamy...

Soraglar N1


Yeke sozli wepaly bolsun menden basgany gozi görmesin...dowamy...

Sorag.#4


söýülmek sebäbi söýülýänini bilip bolanok ...dowamy...

Soyusyanlere sorag:


MYSAL UCIN: 2 samsygyn 3nji samsyga garasmagy!...dowamy...
Erkin mowzuklar | Soyusyanlere sorag:
HALMYRADOW (7 sag ozal)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft