AkmyradoffSoft | YekeTak.Ru
“YekeTak-den Aýrylma!”

Içeri gir Agza bol
TasinDunya.Ru - Täsinlikler dünýäsine ýol!
Ulanyjy profili

 Premium
AkmyradoffSoft ID:5
söýgi? nesip etsin!
Soňky gezek geleni: Şugün, 01:10
Nirede?: Saýtda kim barlygyny görýär?

 Şahsy maglumatlar

 Habarlaşmak


Soňky gelişi: 02.12.2020 (20:10)
Saýtda boldy: 15 gün 22 sagat 36 minut 05 sekunt
Agza bolan wagty: 29.07.2020
Ballary: 2568 ball
Pullar: 5.54 manat

Soňky teswirler

sorag


Ýüregiñ name diyse shony et...dowamy...
Erkin mowzuklar | sorag
Mister (Şugün, 11:09)

sorag


gideni saklama jnm öz ýalnyşyny düşinip yzyna gaýdar it boup ýarbarar we sen dineje glüp gezgin sen gülüp ony gormediksirap gelsen ol beter harla...dowamy...
Erkin mowzuklar | sorag
askitom (Şugün, 10:58)

Jahan bagytly bol!


Synpdas gynanma meninem basymdan gecip yor . Alla olara ynsap bize sabr bersin...dowamy...
Erkin mowzuklar | Jahan bagytly bol!
shagul (Şugün, 07:33)

sorag


men..meniñ gadyrma yetmedik adamy unudadyn..yzyna gelsede..okundirerin...sonam gormediksiran bolp onki bolsymdan duypgoter uytgarin...dowamy...
Erkin mowzuklar | sorag
yyldyz (Şugün, 07:33)

sorag


Doslarym maslahatynyz bar bolsa gysganman garasyan...dowamy...
Erkin mowzuklar | sorag
shagul (Şugün, 07:24)

Jahan bagytly bol!


Belki bagtly bolaýsaňyz Nowça. Kezzaplardan aldanyp aglaýanam az däl özüňem bilýänsiň ony. Ýöne gyz bolsun oglan bolsun ata enäniň ýada ulularyň...dowamy...
Erkin mowzuklar | Jahan bagytly bol!
Badysaba (Şugün, 00:54)

Jahan bagytly bol!


Bu saňa janym Palwanjan jigimjan Hoşgal gülüm, seniň toýuň toýlanýar, Bir ýigidiň gelni bolýarsyň bu gün. Ýüregim naýynjar şeýle seslenýär, "All...dowamy...
Erkin mowzuklar | Jahan bagytly bol!
Nowcha (Şugün, 00:31)

oktyabrskiñ oglanlary


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | oktyabrskiñ oglanlary
AkmyradoffSoft (Şugün, 00:02)

Jahan bagytly bol!


Akmyradoff ýadyňdamy internet söýgüsinden bagtly bolan ýok diýenim. Meni düşünjesizlikde aýyplapdyň? Kim mamla eken. Suwuň siňňin akanyndan adamy...dowamy...
Erkin mowzuklar | Jahan bagytly bol!
Badysaba (Düýn, 23:54)

Jahan bagytly bol!


Gynanma belki gowlugadyr bolan zatlar Hudayjan ondanam gowsuny berjekdir...dowamy...
Erkin mowzuklar | Jahan bagytly bol!
Selbiska (Düýn, 23:03)
© YekeTak.Ru 2020
Ähli hukuklar goralan!